MLA

Krymskoe Istoricheskoe Obozrenie. Russian Federation: Akademicheskoe Izdatel'stvo Geo, .

APA

Krymskoe Istoricheskoe Obozrenie. Russian Federation: Akademicheskoe Izdatel'stvo Geo.

Chicago

Krymskoe Istoricheskoe Obozrenie. Russian Federation: Akademicheskoe Izdatel'stvo Geo.