Dyslexie '96

Type:
boek
Titel:
Dyslexie '96
Auteur:
Van den Bos, Kees P.; Van Peer, Dick R.
Jaar:
1996
URL:
http://books.google.be/books?id=ro8InxQ6FJwC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (Howest) Bekijk hier de inhoudsopgave en de fragmentweergave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Garant, 1996
Paginering:
190 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.464.1 BOS 96 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9053505202
Onderwerp:
Dyslexie
Historische en vergelijkende pedagogiek
Samenvatting:
Wanneer er gesproken wordt van leerproblemen, is er bijna geen onderwerp dat, zowel bij ouders als deskundigen, zoveel discussie oproept als de term dyslexie. Men is er zich van bewust dat aanhoudende moeilijkheden met lezen en spellen een ernstige belemmering kunnen vormen in het maatschappelijk verkeer. Dit boek bevat onder meer de bijdragen van experts op het gebied van dyslexie in het Nederlandse taalgebied en is tot stand gekomen als vervolg op een in juni 1996 gehouden congres over dit onderwerp. Het bevat nieuwe gezichtspunten en verdergaande theorievorming op dit gebied. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de stimulering en behandeling van kinderen met ernstige leesen spellingsproblemen in het basis-, speciaalen voortgezet onderwijs. Een aantal hoofdstukken geeft de stand van zaken weer met betrekking tot het onderzoek op het terrein van de dyslexie. Een apart hoofdstuk is gewijd aan onderzoek naar de neurobiologischeen biopsychologische basis van dyslexie. Verder zijn er bijdragen opgenomen die gaan over de invloed van dyslexie op de persoonlijkheidsontwikkeling en de opvoedingsomgeving waarin het kind met dyslexie leeft. De lezer krijgt een uitstekend overzicht van wat er op het gebied van dyslexie in het Nederlandse taalgebied gaande is. (flaptekst)
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000437511