Handboek voor de behandeling van borderline patiënten

Type:
boek
Titel:
Handboek voor de behandeling van borderline patiënten
Auteur:
Derksen, J. J. L.; Groen, H.
Jaar:
1994
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Utrecht : Tijdstroom, 1994
Paginering:
264 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.606.329 DERK 94 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9035215109
Onderwerp:
Borderlinesyndroom
Klinische psychologie Specifieke problemen
Samenvatting:
Bij vijftien tot veertig procent van de patiënten met een psychische stoornis kan met de huidige diagnostische middelen de diagnose 'borderline persoonlijkheidsstoornis' worden gesteld; dit percentage geldt zowel voor de ambulante als klinische settings. Onder invloed van de DSM-III heeft de beschrijvende classificatie van de borderline patiënt aan betekenis gewonnen. De wijze waarop deze patiënten behandeld worden loopt echter van oudsher zeer uiteen: in de psychoanalitische readitie hebben zich verschillende opvattingen ontwikkeld over de meest geschikte behandeling. De laatste jaren is de aandacht, ook in Nederland, meer gericht op de expressieve psychotherapie. Nog vaker is er sprake van een combinatie van verschillende therapievormen, al dan niet expressief, al dan niet steunend. Dit handboek geeft een helder overzicht van de wijze waarop de borderline persoonlijkheidsstoornis in Nederland behandeld wordt. Het blijkt dat clinici de internationaal geaccepteerde diagnostische aanpak overnemen. Afhankelijk van de psychotherapeutische oriëntatie en de setting wordt de behandeling vormgegeven. De kern van het boek gestaat uit een uitgebreide serie behandelingsverslagen, geschreven door praktizerend behandelaars. Elk verslag is afkomstig uit een karakteristieke setting. Het boek wordt gecomplementeerd met hoofdstukken over epidemiologie en diagnostiek, over gezinsachtergrond en over onderzoek naar behandeling. (flaptekst), Dit studieboek beoogt een overzicht te geven van diverse aspecten en benaderingen van 'borderline'patiënten (15-40% van alle psychiatrische patiënten). Het boek bevat 23 hoofdstukken die zijn geschreven door psychiaters, psychologen en een enkele hoogleraar. De indeling is als volgt: deel 1: Achtergronden; deel 2: Referentiekaders en deel 3 (het omvangrijkste deel): de praktijk van de behandeling. Het boek beschrijft de behandeling vanuit verschillende gezichtshoeken. In hun eindconclusie stellen de samenstellers dat het boek vooral duidelijk maakt dat ten eerste 'de' borderline patiënt en ten tweede 'de' behandeling niet bestaan. Ook hier lijkt de klinische praktijk zich steeds praktischer op te stellen. (D.C.J. Grabijn) © NBD Biblion
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000658334