Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek : adviezen 1996-2000

Type:
boek
Titel:
Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek : adviezen 1996-2000
Auteur:
Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek; Cassiers, Léon; Englert, Yvon; Van Orshoven, Alfons; Vermeersch, Etienne
Jaar:
2001
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Garant, 2001
Paginering:
262 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.573.9 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9044110543
Onderwerp:
Bio-ethiek
Biotechnologie
Gezondheidszorg Ethiek
Medische ethiek
Samenvatting:
Deze publicatie bundelt de adviezen van het Comité, uitgebracht tijdens de periode 1996-2000, bisvragen gesteld door ministers, parlementsvoorzitters of instellingen -en dit i. v.m. diverse actuele bio-ethische problemen. Het zijn uitvoerige en goed onderbouwde documenten, met een blijvende actualiteitswaarde. Ook de ledenlijst van het Comité, het huishoudelijk reglement, activiteitenverslagen e.d. zijn in het boek opgenomen. Inoudsopgave Adviezen betreffende: Wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie -Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa -Geslachtskeuze Probleem van de clandestiene bevallingen van moeders in noodsituatie en de opportuniteit om deze problematiek wettelijk te regelen -Juridische beschenning van biotechnologische uitvindingen -Nonnen voor de optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisatie -Toegang tot de zorgverstrekking -Problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen -Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen -Reproductief menselijk klonen -Wegnemen van organen en weefsels bij gezonde, levende personen, met het oog op transplantatie -Juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen -Activiteitenverslag van de Plaatselijke Ethische Comités -Evaluatie voor onderzoeksprotocollen door een Ethisch Comité -Activiteitenverslag 1996-1999 van het Comité -Administratieve documenten.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000660211