Beroepsleven en gezinsleven : het combinatiemodel als motor voor een actieve welvaartsstaat?

Type:
boek
Titel:
Beroepsleven en gezinsleven : het combinatiemodel als motor voor een actieve welvaartsstaat?
Auteur:
Van Dongen, Walter; Omey, Eddy
Jaar:
2001
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Garant, 2001
Paginering:
VI, 274 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.318.4 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9044111256
Onderwerp:
Geschiedenis van opvoeding en onderwijs Handboeken en inleidingen
Gezin en arbeid
Samenvatting:
Het project van de actieve welvaartsstaat staat op een keerpunt in de ontwikkeling naar een nieuw maatschappijmodel. Het bevindt zich nog in een beginstadium en moet verder worden uitgewerkt. Een betere combinatie van het gezinsen het beroepsleven is een van de centrale uitdagingen binnen de actieve welvaartsstaat. Het raakt alle maatschappelijke actoren en domeinen: mannen en vrouwen, gezinnen, bedrijven, verenigingen en overheidsinstanties. Iedereen moet dus zijn bijdrage leveren aan de zoektocht naar oplossingen. In het boek worden enkele relevante toekomstmodellen uitgetekend omtrent de combinatie van het gezinsen beroepsleven van mannen en vrouwen. Daarbij spelen een algemene conceptuele benadering, de feitelijke ontwikkelingen en normatieve visies een cruciale rol. Het doel is een meer concrete invulling te geven aan het nieuwe project, met de centrale vraag: in welke mate is het combinatiemodel een motor voor een actieve welvaartsstaat? Het boek is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen wetenschappers uit diverse disciplines en op diverse domeinen. Het is een uitnodiging om de voorgestelde modellen kritisch maar constructief te gebruiken en te verbeteren., Inhoudsopgave : Naar een nieuw basismodel voor de combinatie van het gezinsen beroepsleven? Een geïntegreerd conceptueel en normatief kader voor de leefsituatie binnen gezinnen en bedrijven De leefsituatie van mannen en vrouwen binnen gezin en maatschappij De leefsituatie van kinderen en jongeren binnen gezin en maatschappij De arbeidsorganisatie binnen de bedrijven en de arbeidsmarkt Beleidsperspectieven: fiscaliteit, sociale zekerheid en maatschappelijke voorzieningen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000669904