Armoede en basisonderwijs : een actie-onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting

Type:
boek
Titel:
Armoede en basisonderwijs : een actie-onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting
Auteur:
RUG.Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.Vakgroep onderwijskunde.; Verhaeghe, Jean-Pierre
Jaar:
2000
URL:
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=177838 (Howest) Klik hier om deze publicatie te downloaden
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2000
Paginering:
95 p.
Plaatsnummer:
GKG.LB.450.9 VERHA 00 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
GKG.LC4065 VERH 2000 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9051303246
Onderwerp:
Kansarmen en onderwijs
Sociale agogiek Armoedebestrijding en samenlevingsopbouw
Samenvatting:
1. ONDERZOEKSOPZET(1.1. Probleemstelling en algemeen kader - 1.2. Selectie van deprojectscholen - 1.3. Begeleiding op maat van de projectscholen) 2. DE BEGINSITUATIE: SYNTHESE VOOR DE ELF PROJECTSCHOLEN(2.1 Communicatie met de ouders - 2.2. Bevorderen van welbevinden enbetrokkenheid bij de leerlingen) 3. ACTIES(3.1. De school dichter bij thuis brengen - 3.2. Thuis dichter bij deschool brengen - 3.3. Vragenlijst voor ouders - 3.4. Pedagogischestudiedag) 4. SCHOOLCULTUUR ALS BEINVLOEDENDE FACTOR4. Schoolcultuur als beïnvloedende factor(4.1. Het type schoolhoofd - 4.2. Doelgerichtheid van de school - 4.3.Relaties tussen de leerkrachten) 5. EVALUATIE EN SYNTHESE VAN DE BEVINDINGEN(5.1. Terug naar de uitgangspunten - 5.2. Evaluatie en bevindingen vanhet onderzoek - 5.3. Verdere perspectieven: naar een realiteitsgericht enrealiteitsbetrokken onderwijs) Bibliografie
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000677433