Handboek jeugdhulpverlening : een orthopedagogisch perspectief

Type:
boek
Titel:
Handboek jeugdhulpverlening : een orthopedagogisch perspectief
Auteur:
De Fever, Frank
Jaar:
2001
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2001
Paginering:
556 p.
Plaatsnummer:
GKG.HV1441.B42 DEFE 2001 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9033449218
9789033449215
Onderwerp:
Jeugdzorg
Orthopedagogiek Handboeken en inleidingen
Samenvatting:
'Help, ik kan niet verder met dit kind, ik zie geen oplossing meer' is een kreet van steeds meer ouders en leerkrachten. Orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen, sociaal-verpleegkundigen, schoolhoofden en vele andere beroepsgroepen worden vaak geconfronteerd met de pedagogische handelingsverlegenheid van ouders, leerkrachten en beroepsopvoeders. Uit de talrijke vragen waarmee de auteurs tijdens opleidingen en nascholingen voor diverse beroepsgroepen geconfronteerd worden, blijkt de behoefte aan een boek dat op een snelle en bevattelijke manier informatie biedt. Een boek dat inzicht geeft in de verschillende problemen en handicaps die bij kinderen en jongeren voorkomen. Het is immers niet eenvoudig om een antwoord te geven op de specifieke opvoedingsbehoeften van die kinderen. Het is evenmin gemakkelijk de weg te vinden in de veelheid van diensten en voorzieningen die zich in Vlaanderen bezighouden met de preventie van opvoedingsproblemen, de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdbijstand, de volksgezondheid, het onderwijs enzovoort. Dit handboek wil allen die beroepshalve met pedagogische vragen en problemen worden geconfronteerd (hulpverleners in de eerstelijnszorg, paramedici, leerkrachten, beroepsopvoeders), informeren over de verschillende soorten van handicaps, stoornissen of problemen die bij kinderen en jongeren voorkomen. Het wil bovendien wegwijs maken in de doolhof van de hulpverlening. Ten slotte kan het als handboek worden gebruikt in universitaire opleidingen en aan hogescholen., Inhoudsopgave Deel 1: Kinderen en jongeren met problemen 1 Kinderen en jongeren met gedragsproblemen 2 Kinderen en jongeren met een leerstoornis 3 Kinderen en jongeren met psychosociale problemen 4 Kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap 5 Kinderen en jongeren met een sensoriƫle handicap 6 Zieke kinderen en jongeren 7 Kinderen en jongeren met een fysieke handicap Deel 2: De organisatie van de jeugdhulpverlening 8 Preventie van opvoedings- en gedragsproblemen door opvoedingsondersteuning, met bijzondere aandacht voor Kind & Gezin 9 Van PMS-centra tot Centra voor Leerlingenbegeleiding 10 Huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de bijzondere jeugdbijstand 11 Jeugdhulpverlening binnen de gezondheidszorg: feiten en actuele trends 12 Zorg en ondersteuning op maat voor kinderen en jongeren met een handicap 13 Buitengewoon onderwijs op nieuwe wegen 14 De school voor allen
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000710346