Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit : de onderkenning van autisme bij normaal begaafde personen

Type:
doctoraat
Titel:
Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit : de onderkenning van autisme bij normaal begaafde personen
Auteur:
Vermeulen, Peter; Universiteit Leiden
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Berchem : EPO, 2002
Paginering:
446 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.462.4 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
906445261X
Onderwerp:
Autisme
Ontwikkelingspsychologie Speciale problemen
Samenvatting:
Diss. doct., Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Leiden., Samenvatting: Het onderzoek over autistische spectrumstoornissen heeft de laatste jareneen hele weg afgelegd. Toch worden deze stoornissen nog dikwijls niettijdig onderkend, vooral bij personen met een normale tot hogeintelligentie. De stoornis lijkt bij deze personen mildere vormen aan tenemen of beantwoordt in elk geval minder aan het klassieke beeld vanautisme. Gevolg is dat de stoornis vaak pas in de adolescentie of in devolwassenheid wordt gediagnosticeerd. Peter Vermeulen deed uitgebreidonderzoek naar de diagnostiek van autisme bij normaal tot hoog begaafdevolwassenen en promoveerde ermee aan de Universiteit van Leiden. Heteerste deel is een omvattende omschrijving van de huidige inzichten inautisme en in de diagnostiek ervan. Het tweede deel bevat deonderzoeksgegevens over het beeld van autisme bij normaal begaafdepersonen en over de factoren die verband houden met het tijdstip van dediagnose. Naast een gedetailleerde analyse van de schoolloopbaan, hetmaatschappelijk functioneren, de intelligentiestructuur en het socialeoordeelsvermogen van de betreffende groep biedt het boek ook praktischesuggesties voor de diagnose. Het boek besluit met een aantalaanbevelingen voor verder onderzoek.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000737439