Anatomie en oorzaken van het wantrouwen

Type:
boek
Titel:
Anatomie en oorzaken van het wantrouwen
Auteur:
Elchardus, Mark; Smits, Wendy
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : VUB press, 2002
Paginering:
142 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.307.................................................................... (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9054873256
Onderwerp:
Burgerschap Vlaanderen
Overheidsinstellingen Vertrouwen
Political corruption History
Political ethics History
Politie Vertrouwen
Sociale bewegingen
Sociologie
Vertrouwenscrisis
Samenvatting:
In België en in Vlaanderen waren de jaren negentig een woelig decennium.Crisissen volgden elkaar op. Tijdens dat “schandalige decennium” groeideons land uit tot een van de meest wantrouwige van Europa. De politiek ende overheid werd zelfs alle vertrouwen ontzegd. Het publieke debatschrijft dat wantrouwen toe aan falende instellingen, blunderendebeleidsverantwoordelijken en ongevoelige politici en de oorzaak wordt bijde schandalen zelf gelegd. Klopt die diagnose? In dit boek bekijken deauteurs de resultaten van binnen- en buitenlands onderzoek. Zij brengende evolutie van het vertrouwen in Europa tussen 1980 en 2000 in kaart enanalyseren grondig de resultaten van een zevental Vlaamse onderzoeken.Daaruit besluiten ze dat de vertrouwenscrisis niet alleen de politiek ende overheid treft, maar, in meerdere of mindere mate, alle instellingenaanvreet. Bovendien onderzoeken ze waarom bepaalde instellingen veel enandere weinig of geen vertrouwen genieten en speuren ze naar de diepereoorzaken van het groeiende wantrouwen. Telkens geven ze klare enduidelijke, maar ook heel verrassende antwoorden op de gestelde vragen.Dit boek zal het debat over de vertrouwenscrisis ongetwijfeld verdiepenen in nieuwe banen leiden.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000743439