Basis voor verantwoord trainen

Type:
boek
Titel:
Basis voor verantwoord trainen
Auteur:
Vrijens, Jacques; Bourgois, Jan; Lenoir, Matthieu
Jaar:
2001
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : Publicatiefonds voor Lichamelijke opvoeding, 2001
Paginering:
451 p.: ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.617.4 VRIJ 01 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.617.4 VRIJ 01 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.617.4 VRIJ 01 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9070870452
Onderwerp:
Trainingsleer
Samenvatting:
Dit is een standaardwerk dat iedereen die van ver of van dicht met de sport heeft te maken gewoonweg moet hebben. Niet alleen om mee te pronken of omdat het mooi oogt in de stijlvolle boekenkast, maar vooral omdat het een begrijpelijk en gebruiksklaar instrument is om doorzicht te krijgen en om zich te verdiepen in de trainingsleer. Deze nieuwe, grondig herwerkte en uitgebreide uitgave van dit standaardwerk kwam tot stand door de samenwerking van drie experten die, elk in hun eigen vakgebied, de wetenschappelijke vakkennis en de praktische ervaringen ten dienste stellen van de lezer. Het boek werd geactualiseerd, met een bijzondere zorg voor duidelijkheid. Het hoofdstuk waarin de basisstructuur en de basiswetten van het trainingsproces worden besproken werd grondig herwerkt en aangevuld zodat de lezer een totaalbeeld krijgt van de fundamentele principes van het trainingsproces. De fysiologische basis van het trainen werd aangevuld met voorbeelden over de energielevering in de verschillende, Sporten. Voor het hoofdstuk over het uithoudingsvermogen werd een beroep gedaan op de medewerking van Prof. Dr. Jan Bourgois die, door zijn kennis en trainingservaring, een vernieuwde dimensie gaf aan het hoofdstuk. Met talrijke praktische voorbeelden belicht hij het uithoudingsvermogen in al zijn facetten. De expertise van deze co-auteur is zonder de minste twijfel een meerwaarde voor het boek. Het hoofdstuk over krachttraining werd vereenvoudigd om aan de lezer een duidelijk overzicht te geven over alle aspecten van krachttraining. Het hoofdstuk beschrijft de soorten kracht, de trainingsmethoden en de richtlijnen waaraan men zich moet houden om krachttraining te organiseren en dit zowel op fitheidsniveau als in de wedstrijdsport. Een aantal kleine aanpassingen in de hoofdstukken snelheid en lenigheid zijn vooral gericht op de nieuwe inzichten in de specifieke domeinen. Het hoofdstuk over techniektraining werd gerealiseerd met de medewerking van Prof. Dr. Matthieu Lenoir die zich, als jonge, Wetenschapper, heeft opgewerkt tot een gewaardeerd expert in dit domein. Het hoofdstuk werd dan ook grondig herwerkt zodat het toegankelijk is voor elke lezer. Het reeds uitgebreide hoofdstuk over jeugdtraining werd geactualiseerd en herwerkt in samenwerking met Prof. Dr. Jan Bourgois. Ook aan het hoofdstuk Planning en Periodisering heeft Prof. Dr. Jan Bourgois zijn medewerking verleend, waarbij hij vooral aandacht had voor uniformiteit met de internationaal gehanteerde terminologie. In de hoofdstukken Vrouw en Sport, Senioren en Sport, Hoogtetraining en Recuperatie-Overbelasting-Overtraining beperkte het herwerken zich overwegend tot actualisering. Talrijke voorbeelden en algemenen trainingsprogramma's illustreren het boek. Basis voor verantwoord Trainen richt zich tot de trainers, de atleten, de sporthumaniora's, de opleidingen lichamelijke opvoeding aan de hogescholen en universiteiten, de Vlaamse Trainersschool en naar elkeen die zich via sport fysiek en mentaal fit wil voelen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000746727