Euthanasie en palliatieve zorg : een actuele stand van zaken

Type:
boek
Titel:
Euthanasie en palliatieve zorg : een actuele stand van zaken
Auteur:
Morbé, Eric; Van Liedekerke, Christine
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Heule : UGA, 2002
Paginering:
156 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.603.1 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9067682683
Onderwerp:
Euthanasie België
Palliatieve zorg
Samenvatting:
Deze uitgave behandelt in een eerste deel de politieke discussies en de reacties van de academische wereld bij de totstandkoming van de wet betreffende euthanasie in ons land. Na een kort historisch overzicht en de situering van de twee adviezen van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, volgen enkele begripsverklaringen en cijfermateriaal. Twee preliminaire juridische kwesties worden apart behandeld vanwege hun belang: is euthanasie al dan niet een grondrecht, en is euthanasie al dan niet een medische handeling? Daarna volgt het hoofdthema van dit eerste deel: de gedetailleerde, artikelsgewijze bespreking van de wet, aan de hand van de Parlementaire Stukken en van recent verschenen doctrine en commentaren vanuit de academische wereld. In het tweede deel van dit werk geeft de auteur een actuele stand van zaken met betrekking tot de palliatieve zorgstructuur in België. In onze maatschappij is er steeds meer reactie op mensonwaardig sterven., De ontwikkeling van de palliatieve zorg (in ziekenhuizen, RVT's, rustoorden en op ambulante wijze) betekent zowel voor de patiënt als voor de geneeskunde een belangrijke vooruitgang die rekening houdt met de fysieke, psychologische en sociale dimensie van de persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. Deze gloednieuwe uitgave richt zich zowel tot juristen, politici en ethici, als tot artsen, verpleegkundigen en (semi-)professionelen uit de gezondheidssector. Maar ook genteresseerde leken die geconfronteerd worden met deze problematiek, en al wie deze gevoelige materie ter harte neemt, vinden hier een objectieve beschrijving van het huidige Belgische bestel inzake euthanasie en palliatieve zorg, Inhoudsopgave : DEEL I: DE WET BETREFFENDE EUTHANASIE TOEGELICHT Inleiding I. Euthanasie in ons politiek bestel II. Definities III. Cijfergegevens IV. Euthanasie een grondrecht? V. Is het opzettelijk levensbeindigend handelen door de arts een medische handeling? VI. Artikelsgewijze bespreking van de wet betreffende euthanasie VII. En verder? DEEL II: DE PALLIATIEVE ZORGSTRUCTUUR Inleiding I. Voorgeschiedenis II. Definities III. Profiel van de palliatieve patiënt IV. Wetgeving V. Het palliatief plan van 7 september 2000 en de periode erna VI. Schema VII. De toekomst? DEEL III: BIJLAGEN I. Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (B.S. 22 juni 2002) II. Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (B.S. 26 september 2002) III. Wet van 14 juni betreffende de palliatieve zorg (B.S. 26 oktober 2002)
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000754693