ICF : internationale classificatie van het menselijk functioneren.

Type:
boek
Titel:
ICF : internationale classificatie van het menselijk functioneren.
Auteur:
WHO collaborating centre for the family of international classifications
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2002
Paginering:
VI, 291 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
903133913X
Onderwerp:
ICF
Maatschappelijke gezondheidszorg
Samenvatting:
Met deze uitgave presenteert de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) de Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren, de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, afgekort ICF). De ICF (voorheen de ICIDH) bestaat uit een raamwerk van classificaties die tezamen een gestandaardiseerd begrippenapparaat vormen voor het beschrijven van het menselijk functioneren en de problemen die daarin kunnen optreden. Doel van de ICF is om door middel van het in kaart brengen van begrippen op dat terrein een basis te leggen voor een gemeenschappelijke standaardtaal. Aspecten van het menselijk functioneren die gerelateerd kunnen zijn aan een gezondheidsprobleem, worden in de ICF op systematische wijze geordend. In aanvulling op de Internationale Classificatie van Ziekten (ICD) worden in de ICF naast gezondheidscomponenten ook een aantal met de gezondheid samenhangende componenten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van het werk en onderwijs,, Gedefinieerd. Met behulp van de ICF kan het menselijk functioneren worden beschreven vanuit drie verschillende perspectieven: 1. het perspectief van het menselijk organisme; 2. het perspectief van het menselijk handelen, en 3. het perspectief van de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven. Het eerste perspectief is uitgewerkt in twee afzonderlijke classificaties, de classificatie van functies van het organisme en de classificatie van anatomische eigenschappen. Het tweede en derde perspectief zijn uitgewerkt in de classificatie van activiteiten en participatie. De ICF ordent op systematische wijze verschillende domeinen betreffende aspecten van het menselijk functioneren die verband kunnen houden met een gezondheidsprobleem. De term 'menselijk functioneren' in de titel verwijst naar functies, anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie; de term 'functioneringsprobleem' verwijst naar stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. Daarnaast bevat de ICF een lijst met externe, Factoren die van invloed kunnen zijn op elk domein. Op deze manier kan een zinvol beeld worden verkregen van iemands functioneren.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000755829