Sport voor mensen met een beperking

Type:
boek
Titel:
Sport voor mensen met een beperking
Auteur:
van der Woude, Luc H. V.
Jaar:
2001
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2001
Paginering:
VIII, 319 p.: ill.
Plaatsnummer:
GKG.HV3024.N4 VAND 0001 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9031334472
Onderwerp:
Gehandicaptensport
Samenvatting:
Samenvatting: Dit boek geeft de wetenschappelijke achtergrond van "sport voor mensenmet een beperking". Het biedt kennis en inzicht. Kennis die inontwikkeling is in samenspel met de praktijk en bedoeld is ter aanvullingop het praktisch handelen en de visie op sportbeoefening. Kennis ook diein een wisselwerking tussen theorie en praktijk moet evolueren tot "nogsterker gefundeerde en beter bruikbare kennis". Het boek begint met eeninleidend deel, waarin onder andere de historie van sport voor personenmet een beperking en de huidige stand van de organisatie van degehandicaptensport in Nederland wordt beschreven. In het algemene deelwordt vanuit verschillende onderzoeksdisciplines de (mogelijk)wetenschappelijke bijdrage aan de sport voor personen met een beperkingkort beschreven. Het daarop volgende deel bevat verhandelingen diesportspecifiek zijn ingevuld, kortom geschreven vanuit de sport zelf enmet minder expliciete aandacht voor de deelnemers en hun beperkingen. Hetlaatste deel van het boek omvat daarentegen juist elementen vansportbeoefening die direct vanuit een bepaalde beperking of chronischeaandoening zijn geformuleerd. Het boek is bedoeld voor personen dieactief zijn in het veld van de gehandicaptensport in Nederland en Belgiƫop het niveau van het hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs:beleidsmakers, artsen, onderzoekers en docenten lichamelijke opvoeding,fysiotherapeuten en trainers. Het kan ook worden gebruikt in het (post-)academisch of hoger beroepsonderwijs.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000763853