Hulpverlening onder druk : gerechtscliënten in de geestelijke gezondheidszorg

Type:
boek
Titel:
Hulpverlening onder druk : gerechtscliënten in de geestelijke gezondheidszorg
Auteur:
Casselman, Joris
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2002
Paginering:
126 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.614.1 (Sint-Jorisstraat Brugge)
Onderwerp:
Geestelijke gezondheidszorg Gedwongen hulpverlening
Klinische psychologie Specifieke problemen
Samenvatting:
Inhoudsopgave Deel 1: Algemene inleiding 1 Hulpverlening onder druk 2 Gerechtscliënten in de geestelijke gezondheidszorg 3 Duidelijke link met preventie Opzet van deze monografie Deel 2: Verwijzingen vanuit de rechtsbedeling 1 Rechtsbedeling 1.1 Een apart systeem met eigen doelstellingen 1.2 Echelonnering: indelingsprincipe en samenhang 1.3 Raakvlakken met de geestelijke gezondheidszorg 2 Gerechtelijke statuten 2.1 Zeer verschillende gerechtelijke statuten 2.2 Volwassenen 2.3 Minderjarigen 3 Casussen: persoonlijk probleem, misdrijf en gerechtelijk statuut 3.1 Druggebruikers 3.2 Problematische alcoholgebruikers 3.3 Plegers van seksuele misdrijven 3.4 Geïnterneerden 3.5 Gedwongen opgenomen psychiatrische patiënten Deel 3: Verplichte hulpverlening bij gerechtscliënten 1 Van vrijwillige tot verplichte hulpverlening 1.1 Contradictio in terminis? 1.2 Mogelijkheden, risico's en knelpunten 2 Motivatie en motivatiebevordering 2.1 Motivatie voor hulpverlening 2.2 Motivatiebevordering 3 Beroepsgeheim 3.1 Wetgeving 3.2 Deontologisch kader 3.3 Driestappenplan 4 Rechtspositie 4.1 Internationale context 4.2 Gedwongen opgenomen psychiatrische patiënten 4.3 Geïnterneerden 4.4 Andere vormen van verplichte hulpverlening 4.5 Vrijwillige hulpverlening 4.6 Besluit 5 Casussen - Verloop van de verplichte hulpverlening 5.1 Druggebruikers 5.2 Problematische alcoholgebruikers 5.3 Plegers van seksuele misdrijven 5.4 Geïnterneerden 5.5 Gedwongen opgenomen psychiatrische patiënten Deel 4: Algemeen besluit Deel 5: Referenties
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000764133