België voor beginners : wegwijs in het Belgisch labyrint

Type:
boek
Titel:
België voor beginners : wegwijs in het Belgisch labyrint
Auteur:
Vande Lanotte, Johan; Bracke, Siegfried; Goedertier, Geert
Jaar:
2003
URL:
http://www.belgtoets.ugent.be/cgi-bin/lijst.pl (Howest) Klik hier voor vragenlijst bij boek
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brugge : Die Keure, 2003
Paginering:
306 p.: ill.
Plaatsnummer:
GKG.LWB.342(493) LANO 03 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9059580281
Onderwerp:
België Politiek
België Staatsinrichting
België
Politiek
Recht België
Recht
Staatsinrichting
Samenvatting:
Inhoudsopgave Woord vooraf Inhoud Inleiding - Het Belgisch recht: publiekrecht en privaatrecht DEEL 1 DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCH PUBLIEKRECHT I. De grondwet: basis van het Belgisch publiekrecht II. De kenmerken van de Belgische staat III. De belangrijkste evoluties sedert 1830 IV. De hiërarchie van de rechtsnormen DEEL 2 DE FEDERALE OVERHEID I. De wetgevende macht II. De uitvoerende macht III. De rechterlijke macht DEEL 3 DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN I. Drie gemeenschappen en drie gewesten II. De asymmetrische structuur van het federale België III. De bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten IV. De werkwijze van de gemeenschappen en de gewesten V. Bijzonderheden over de Brusselse instellingen DEEL 4 DE GEMEENTEN, DE PROVINCIES EN DE OCMW·S I. De gemeenten II. De provincies III. Het OCMW DEEL 5 DE INTERNATIONALE RECHTSORDE I. De Verenigde Naties II. De Raad van Europa III. De Europese Unie DEEL 6 DE RECHTEN EN VRIJHEDEN I. Gelijkheid en non-discriminatie II. Rechten ter bescherming van de fysieke persoon III. Rechten ter bescherming van de psychische persoon IV. Het recht op eigendom V. Sociaal-economische rechten VI. De rechten van het kind VII. Rechten die voortvloeien uit bestuurlijke vernieuwing TEKST VAN DE BELGISCHE GRONDWET TREFWOORDENREGISTER BIJLAGE: NUTTIGE WEBSITES INFORMATIE OVER DE COMPUTERTOETSEN LIJST VAN DE ILLUSTRATIES
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000768441