Hulp bij opvoedingsvragen : opvoedingsondersteuning tussen 0 en 3 jaar

Type:
boek
Titel:
Hulp bij opvoedingsvragen : opvoedingsondersteuning tussen 0 en 3 jaar
Auteur:
Hellinckx, Walter; Grietens, Hans; Geeraert, Liesl
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2002
Paginering:
214 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.441 HELL (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
903344982X
Onderwerp:
Ontwikkelingspsychologie Speciale problemen
Ontwikkelingspsychologie
Ontwikkelingspsychopathologie
Opvoeding
Opvoedingsondersteuning
Samenvatting:
Vele ouders met jonge kinderen hebben vragen over de opvoeding, het gedrag en de ontwikkeling van hun kind. Wanneer ouders zich met hun vragen richten tot professionele hulpverleners, verwachten zij van hen informatie, voorlichting, advies, steun of begeleiding. Ouders doen een appl aan de deskundigheid van hulpverleners inzake opvoedingsproblemen. Maar hulpverleners hebben vaak nood aan wetenschappelijk onderbouwde kaders en methodieken om hun aanbod te variren en gepaste antwoorden te kunnen geven. Dit boek wil aan deze noden tegemoetkomen. In een vlot toegankelijke en levendige stijl beschrijven de auteurs wat opvoeden is en hoe in een preventieve context aan opvoedingsondersteuning kan worden gedaan via een gezinsgerichte methodiek. Uitgangspunt is het bieden van steun op maat. Samen met ouders wordt gezocht naar haalbare oplossingen, die nauw aansluiten bij hun hulpvragen, draagkracht en mogelijkheden. Daarnaast leggen de auteurs uit hoe aan opvoedingsondersteuning kan worden gedaan in situaties met risico op kindermishandeling en gunnen ze de lezer een blik op de gewone ontwikkeling en opvoeding van kinderen tussen 0 en 3 jaar, Inhoudsopgave : 1 Opvoeden, opvoedingsproblemen en opvoedingsondersteuning Opvoeden in het gezin Wat is goed opvoeden? Opvoedingsproblemen Opvoedingsondersteuning 2 Een gezinsgerichte methodiek voor opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen: voorwaarden, uitgangspunten en aanvang Voorwaarden voor opvoedingsondersteuning Uitgangspunten van opvoedingsondersteuning Wanneer starten met opvoedingsondersteuning? 3 Een gezinsgerichte methodiek voor opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen: verloop De openingszet: opvoeding ter sprake brengen Vragen onderkennen en beluisteren Analyseren van de vraag of het probleem Geven van ondersteuning en advies Evalueren van het effect van het advies 4 Wat doen in situaties met risico op verwaarlozing of mishandeling? Hoe risicosituaties opsporen?, De schaal 'Screening van opvoedingssituaties met risico op kindermishandeling' Wanneer deze schaal gebruiken? Hoe moet het verder met de ingevulde schaal? Intensieve opvoedingsondersteuning in gezinnen met risico op kindermishandeling 5 Ontwikkeling en opvoeding tussen 0 en 3 jaar: een overzicht Aandachtstekortstoornis - Agressie - Angst - Angststoornissen - Babyblues - Cognitieve ontwikkeling - Cordinatie-ontwikkelingsstoornis - Depressie - Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV) - Draaglast/-kracht - Expressieve taalfunctie - Gedragsstoornissen - Genetische afwijkingen - Hechting - Hechtingsstoornissen - Huilbaby's - Huilgedrag - Kindermishandeling - Leerstoornissen - Motorische ontwikkeling - Ontwikkeling - Pervasieve ontwikkelingsstoornissen - Postpartum depressie - Prematuriteit en laag geboortegewicht - Preventie - Protectieve factoren - Psychosomatische klachten - Receptieve taalfunctie - Regulatiestoornissen - Responsiviteit - Risicofactoren - Screening - Sensitiviteit - Slaapstoornissen - Spel - Spraak- en taalstoornissen - Temper tantrum - Temperament - Verstandelijke handicap - Voedings- en eetstoornissen - Wiegendood - Zelfregulatie - Zindelijkheid
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000770059