Asbest en asbestafval

Type:
boek
Titel:
Asbest en asbestafval
Auteur:
Antoine, Philippe
Jaar:
2003
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2003
Paginering:
141 p.
Plaatsnummer:
GKG.LWB.331.436 ANTO 03 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9059284925
Onderwerp:
Asbest
Wetgeving
Samenvatting:
Samenvatting:Welke zijn de wettelijke bepalingen over asbest en asbestafval? In ditboek krijgt u hiervan een duidelijke samenvatting en analyse. Dat is geenoverbodige luxe: de wetgeving hierrond is immers zeer versnipperd enweinig transparant. Sommige verplichtingen vallen onder de gewestelijkebevoegdheid, anderen hangen dan weer af van de federale staat. Ditdossier onderzoekt voor u de samenhang en de eventuele leemtes in dewetgeving op federaal en gewestelijk vlak, evenals de invloed die deEuropese en internationale richtlijnen op onze wetgeving uitoefenen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000809879