Verpakkingen en verpakkingsafval

Type:
boek
Titel:
Verpakkingen en verpakkingsafval
Auteur:
Adams, Marc
Jaar:
2003
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2003
Paginering:
169 p.
Plaatsnummer:
GKG.LWB.504 ADAM 03 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9059285220
Onderwerp:
Afvalstoffen
Milieuwetgeving
Verpakkingen
Samenvatting:
Samenvatting:Verpakkingen vormen een belangrijk aandeel in de afvalberg. Om dit tebeperken zijn er op Europees, nationaal en Vlaams niveau heel watreglementen en verplichtingen voor bedrijven ingevoerd. Denk maar aan dedriejaarlijkse preventieplanning die specifieke eisen stelt opverpakkingen: de terugnameplicht, het hergebruik van verpakkingsafval eneen informatieplicht naar overheid en consument. Dit dossier analyseertvoor u de wettelijke verplichtingen en accentueert waar de deverschillende regelgevingen van elkaar afwijken.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000809884