Een verhaal met betekenis : diagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief model

Type:
boek
Titel:
Een verhaal met betekenis : diagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief model
Auteur:
Vliegen, Nicole; KUL
Jaar:
2004
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2004
Paginering:
384 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.419.2 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9033455021
Onderwerp:
Adolescenten Psychodiagnostiek
Kinderen Psychodiagnostiek
Samenvatting:
Vanuit een psychodiagnostisch onderzoek bijdragen tot de hulpverlening aan kinderen en gezinnen vereist in eerste instantie een begrijpen van wat er met dit kind aan de hand is, van hoe dit kind zich binnen zijn context voelt en gedraagt, van wat sterktes en kwetsbaarheden zijn. Dergelijk psychodiagnostisch begrijpen impliceert dat we de persoonlijke expressiviteit van dit kind binnen een diagnostisch proces ondersteunen en faciliteren. In dit cahier wordt uiteengezet hoe men het diagnostisch verhaal zoveel mogelijk het verhaal van het kind kan laten worden, opdat aangrijpingspunten voor groei en verandering doorheen het verdere hulpverleningsproces gevonden kunnen worden. Er wordt stilgestaan bij hoe de leeftijdseigen communicatie van kinderen via spel, verhaal en creatieve uitingen diagnostisch gehanteerd kan worden. De principes van interpretatie van het verzamelde diagnostisch materiaal, met zo nauw mogelijke aansluiting bij de ontwikkeling van het individuele kind, worden uiteengezet., Vervolgens wordt dit denkkader toegepast op enkele diagnostische beelden en op specifieke ontwikkelingsfasen. Deze worden uitvoerig gellustreerd via gevalsbeschrijvingen. Een verhaal met betekenis biedt de clinicus een inleiding in het belevingsonderzoek als onderdeel van psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren. Het boek biedt een kader om het diagnostisch handelen en interpreteren te verfijnen en om de eigen betekenissen van het kind zoveel mogelijk op de voorgrond te krijgen. Aansluitend geeft het handvatten die de verkregen onderzoeksresultaten vertalen naar verdere hulpverlening, Inhoudsopgave : Deel 1: Basisprincipes van een psychodynamisch interpretatief model 1 Bij het begin. Situering van het diagnostische proces 2 Hoe groeit een verhaal? De psychodynamische interpretatieve methode Deel 2: Enkele methodologische thema's 3 Het kind als persoon op de voorgrond houden 4 Samen spel. Het optimaliseren van een groeibevorderende ontmoeting tijdens een spelobservatie. 5 Vertel eens een verhaal., De Children's Apperception Test in het diagnostisch onderzoek 6 Wanneer de eenheid zoek is. Splitsing en fragmentatie in Rorschach, Children's Apperception Test en House-Tree-Person Drawings Deel 3: Enkele diagnostische problematieken 7 Op weg naar verandering en groei. Ontwikkelingstherapiegerichte diagnostiek 8 Gedrag, een verhaal met betekenis. Gedragsstoornis en psychodynamisch model 9 Wanneer het thuis onhoudbaar wordt. Gevalsbeschrijving van een achtjarig gedragsgestoord kind 10 Op de rand. Borderline als diagnostische entiteit 11 Op verhaal komen. Het relatie-aanbod bij een vermoeden van kindermishandeling 12 De proef op de som. Enkele diagnostische beschouwingen omtrent leerstoornissen Deel 4: Psychodiagnostiek bij adolescenten 13 Afstemmen op ontwikkeling 14 Help, ik word geholpen. Psychodiagnostiek in de adolescentie 15 Wederzijds wikken en wegen. Psychodiagnostiek en beginnend therapeutisch proces bij adolescenten 16 'Moet ik dat echt vertellen?' Trauma, gehechtheid en adolescentie 17, Bibliografie
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000822103