Cultuurkijker : atlas podiumkunsten Vlaanderen: een geografische analyse

Type:
boek
Titel:
Cultuurkijker : atlas podiumkunsten Vlaanderen: een geografische analyse
Auteur:
Lauwerysen, Katrien; Steunpunt re-creatief Vlaanderen; Colpaert, Jan
Jaar:
2004
URL:
http://www.re-creatiefvlaanderen.be (Howest) Steunpunt re-creatief Vlaanderen
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : De Boeck, 2004
Paginering:
96 p.: ill. + 1 CD-ROM.
Plaatsnummer:
ISBN:
9045513625
Onderwerp:
Cultuurbeleid Vlaanderen
Cultuurparticipatie
Samenvatting:
Deze studie neemt het cultuuraanbod en de cultuurparticipatie in ruimtelijke zin onder de loep. Het zoekt een antwoord op vragen zoals: Hoe ver reizen mensen om een dansvoorstelling bij te wonen? Blijft men voor theatervoorstellingen dichter bij huis? Wonen podiumparticipanten meer in de sterke cultuurgemeenten dan in cultuurzwakke gemeenten? Welke cultuurregio's bevinden er zich in Vlaanderen? Waar bevinden de witte vlekken zich in het cultuuraanbod? De auteurs voeren in een aantal bijdragen een onderzoek naar het geografische bereik van de podiumkunsten op basis van onderzoeksgegevens over het publiek van gesubsidieerde culturele instellingen in Vlaanderen. Dit boek bevat ook de tweede Cultuuratlas van Vlaanderen. Hij biedt een overzicht van de geografische spreiding van het cultuuraanbod en de culturele infrastructuur in Vlaanderen op basis van data uit 2001 en 2002, met een begeleidende cd-rom.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000832656