Adolescentenpsychiatrie.

Type:
boek
Titel:
Adolescentenpsychiatrie.
Auteur:
Verhulst, F. C.; Verhey, F.
Jaar:
2000
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Assen : Van Gorcum, 2000
Paginering:
XVII, 381 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.606.4 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9023234405
Onderwerp:
Jeugdpsychiatrie
Medische psychologie Kinderpsychiatrie
Samenvatting:
In dit handboek geven Nederlandse deskundigen een overzicht van de verschillende stoornissen. Telkens wordt aandacht besteed aan de diagnostiek, de ethiologie en pathogenese, de behandeling, het ontwikkelingsverloop en de prognose. Enkele hoofdstukken behandelen apart crisismanagement in geval van suïcide, acute psychose, agressie en druggebruik., De adolescentie neemt binnen het vakgebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie een specifieke plaats in. Dit heeft te maken met de rol van de adolescentie als ontwikkelingsfase. De toenemende zelfstandigheid van de adolescent, de rol van seksualiteit, de cognitieve mogelijkheden en de toenemende invloed van de wijdere sociale omgeving en de school, maken dat psychiatrische stoornissen van de kinderleeftijd, zoals hyperactiviteit en agressief gedrag een andere vorm gaan aannemen. Bovendien is de adolescentie een fase waarin psychiatrische beelden als anorexia nervosa, schizofrenie en de bipolaire stoornis hun intrede doen. Psychiatrische stoornissen bij de adolescent die enerzijds volwassen is en anderzijds nog gezins- en schoolkind, vergen specifieke deskundigheid. De specifieke aspecten van de adolescentenpsychiatrie worden in dit boek belicht door Nederlandse deskundigen op dit terrein. In het boek wordt als leeftijdsbegrenzing van de adolescent de periode tussen 12 en18 jaar aangehouden, met uitlopers tot in de jong-volwassenheid, Inhoudsopgave : 1 Inleiding en epidemiologie 2 Stemmingsstoornissen 3 Angststoornissen 4 De dwangstoornis 5 Schizofrenie en andere psychosen 6 Middelengebruik en gokverslaving 7 Gedragsstoornissen 8 Aandachtstekortstoornissen 9 Eetstoornissen bij adolescenten 10 Psychische stoornissen bij verstandelijk gehandicapte adolescenten 11 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (autisme en aan autisme verwante stoornissen) bij adolescenten 12 Narcistische persoonlijkheidsstoornis 13 Borderline persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten 14 Psychoseksuele stoornissen en deviant seksueel gedrag 15 Slaapstoornissen 16 Somatoforme stoornissen 17 Het syndroom van Gilles de la Tourette 18 Leerproblemen in het voortgezet onderwijs 19 Identiteitstoornissen 20 Crisismanagement: sucide 21 Crisismanagement: acute psychose 22 Crisismanagement: agressie 23 Autmutilatie 24 Crisissituaties samenhangend met middelengebruik 25 De kaart van de jeugdpsychiatrische GGZ
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000849656