De antidiscriminatiewet : handleiding bij de Wet ter Bestrijding van Discriminatie

Type:
boek
Titel:
De antidiscriminatiewet : handleiding bij de Wet ter Bestrijding van Discriminatie
Auteur:
Borghs, Paul
Jaar:
2003
Taal:
Frans
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2003
Paginering:
90 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.395.39 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9044113992
Onderwerp:
Discriminatie Wetgeving
Samenvatting:
In de Grondwet staat dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet en dat alle rechten en vrijheden zonder discriminatie moeten worden verzekerd. Tal van problemen dienen zich echter aan wanneer men deze principes in de praktijk wil toepassen. Hoe kun je bijvoorbeeld als burger bewijzen dat je gediscrimineerd wordt? Wie kan de discriminatie aanklagen wanneer het slachtoffer dat niet zelf durft? Kan de rechter straffen uitspreken? In welke omstandigheden is het juist wel toegelaten burgers ongelijk te behandelen? Wanneer kan in plaats van de antidiscriminatiewet de antirascismewet worden ingeroepen? Hoe zit het met de persvrijheid? Kun je als persoon met een handicap aanpassingen eisen? Op welke bescherming kun je rekenen als je de werkgever aanklaagt? De antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 geeft een antwoord op deze - en nog vele andere - vragen. Op Vlaamse niveau wordt de wet overigens aangevuld door het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Daardoor, Wordt het mogelijk doeltreffend op te treden tegen discriminaties. De antidiscriminatiewet heeft betrekking op discriminaties op grond van geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand en een handicap of fysieke eigenschap. In dit boek wordt voor het grote publiek de antidiscriminatiewet stap voor stap uitgelegd aan de hand van vele voorbeelden, Inhoudsopgave : : Inleiding - Algemene bepalingen (Discriminatiegronden - Directe en indirecte discriminatie - Objectieve en redelijke rechtvaardiging - Geen afbreuk aan fundamentele rechten en vrijheden - Geen afbreuk aan gelijkheid man-vrouw - Positieve actie - Aanpassingen voor personen met een handicap - Pesterijen - Opdracht geven tot discrimineren - Toepassingsgebied) - Burgerrechtelijke bepalingen (Schadevergoeding - Stopzetten van discriminatie - Aanplakking - Dwangsom -, Vordering tot staking - Kleine lettertjes - Bewijs - Ontslagbescherming) - Strafbepalingen (Werking - Aanzetten tot discriminatie - Voornemen tot discriminatie - discriminatie door ambtenaren - Bevel van hogerhand - Verkregen handtekening - Verzwarende omstandigheden - Ontzetting - Algemene strafrechtelijke regels - Toezicht - Persmisdrijven - Immuniteiten) - Optreden tot discriminatie.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000925058