GEWELDig : congresboek

Type:
boek
Titel:
GEWELDig : congresboek
Auteur:
Boonen, Roger
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Garant, 2006
Paginering:
266 p. : ill. ; 24 cm.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.307.4 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9044119648
Onderwerp:
Violence Congresses
Violence Congresses
Geweld Kinderen
Geweld en maatschappij
Jeugd en geweld
Samenvatting:
Het thema 'Geweld' is meer dan ooit actueel, binnen de eigen leefgemeenschap, de school, de familie, de eigen persoon. Geweld is het opzettelijk schade toebrengen aan mens, dier of omgeving. Iedereen wordt ermee geconfronteerd, hetzij als dader, als slachtoffer, als getuige. Als begrip is 'GEWELDig' zo goed als waardevrij: het bevindt zich op een brede schaal van waarden en gevoelens, van het ene tot het andere uiterste. Geweld op school bijvoorbeeld vindt iedereen verwerpelijk, maar een school kan ook geweldig zijn in het assertief en geweldloos omgaan met geweld. Elke macht die de integriteit en de humane ontplooiing aantast, vermindert, verstoort, is geweld. Geweld grijpt negatief in op de ordening van iemand. Zijn netwerk van (goede) relaties, met anderen en met de natuur, wordt beschadigd of zelfs vernietigd. Geweld heeft te maken met aanvaardig of verwerping van grenzen, die subjectief en sociaal-cultureel gebonden zijn. Deze uitgave vat de lezingen en werkwinkels samen van het gelijknamige congres in Antwerpen, 15 februari 2006. Uit de inhoud: P. Mahieu: Sociologisch - P. Quirynen: Juridisch - J. Wiersma: Ethisch - L. Vriens: Pedagogisch - L. Goossens & L. Verzelen: Jongeren en geweld - M. Ketels: Vrijheid delen - 50-tal Werkwinkels (Vrijzinnig humanisme - Islam - Talmoed - Katholicisme - Pleegouders -Verkeersslachtoffers - Kinderobesitas - Politie - Pesten - Echtscheidingskinderen - Pluralisme - Mensenrechten - Actief burgerschap - Onzekerheid - Zelfdoding - Seksueel misbruik - Sacraal geweld - Geweld in jeugdliteratuur - Vrouwen en geweld - Fascisme - Actieve geweldloosheid - Kindermishandeling - …).
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:000993390