Het effect van alternatieve gerechtelijke maatregelen

Type:
boek
Titel:
Het effect van alternatieve gerechtelijke maatregelen
Auteur:
Willemsen, Jochem; Declercq, Frédéric; Dautzenberg, Maaike
Jaar:
2006
Taal:
Meerdere talen
Uitgever:
Antwerpen : Maklu, 2006
Paginering:
221 p.: ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.395.89 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9046600459
9789046600450
Onderwerp:
Alternatives to imprisonment
Alternatieve straffen
Ontwikkelingspsychologie Cognitieve ontwikkeling
Samenvatting:
Straffen - en zeker alleen maar straffen - helpt niet. Zijn er betere middelen om het doel - met name dat het te bestraffen gedrag vermindert of liefst zelfs verdwijnt - te bereiken? Sinds een tiental jaar worden vanuit de Federale Overheidsdienst Justitie een aantal Nationale Projecten gefinancierd die in plaats van de klassieke straf een vorming aanbieden, en dit voor verschillende overtredingen. Het succes van deze aanpak blijkt uit het groeiend aantal doorverwijzingen. Maar dit succes mag ons niet beletten de vraag te stellen of dit alternatief ook effectief werkt. Dit is meteen de kern van dit boek. Vier Nationale Projecten in Vlaanderen worden onderzocht: Driver Improvement (BIVV), Slachtoffer-in-Beeld, Dader In-Zicht en de Leerprojecten voor Daders van Seksueel Geweld. Na een inleiding inzake de historische, maatschappelijke en juridische context van Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen worden deze projecten gesitueerd als alternatieve afhandelingwijze van strafzaken. Vervolgens wordt de relevante internationale literatuur besproken, met de klemtoon op onderzoeken die in dit verband in België reeds zijn gevoerd. Ten slotte wordt op basis van een empirisch onderzoek nagegaan in hoeverre de Nationale Projecten hun doelstellingen bereiken. De conclusies van dit onderzoek worden vertaald naar een aantal aanbevelingen voor zowel het beleid als het praktijkveld., Inhoudsopgave : Historische, maatschappelijke en juridische context - literatuurstudie - methodologie - Driver Improvement Programma - Slachtoffer-in-Beeld - Leerprojecten Daders van Seksueel Geweld - Dader In-Zicht - aanbevelingen
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001028792