De pedagogiek van het jeugdwerk

Type:
boek
Titel:
De pedagogiek van het jeugdwerk
Auteur:
Coussée, Filip
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : Academia press, 2006
Paginering:
459 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789038210261
9038210264
Onderwerp:
Jeugdwerk Vlaanderen
Jeugdwerk
Sociale agogiek Jeugdwerk- en beleid
Samenvatting:
Het jeugdwerk boert achteruit, overal ter wereld, maar niet in Vlaanderen. Er is een vrij algemeen geloof in de kracht van jeugdwerk. Toch is het probleem waarrond de jeugdwerkdiscussie draait niet anders in Vlaanderen dan in andere Europese landen: het jeugdwerk bereikt niet iedereen. Het jeugdwerk bereikt vooral die groep niet, die er het meeste nood lijkt aan te hebben.In dit boek wordt over de landsgrenzen heen gekeken, maar vooral ook naar het verleden. Het selectieve bereik van het jeugdwerk was van bij het begin immers een groot probleem. In die mate zelfs dat deze vaststelling aan de basis ligt van ons rijke en gediversifieerde jeugdwerklandschap. Een differentiatie die er mee voor zorgt dat de kerntaak van jeugdwerk lijkt te vervagen. Wat is jeugdwerk? Het antwoord op die vraag wordt vaak beperkt tot een methodisch of uitkomstgericht kader. Toch zijn er funderende concepten die, vaak impliciet, doorheen alle ontwikkelingen en vernieuwingen inherent verbonden blijven met jeugdwerk. De auteur gaat op zoek naar deze grondconcepten van jeugdwerk. Hij komt tot de conclusie dat ze de stabiliteit uitmaken van jeugdwerk. Tegelijk lijken ze een verruimend perspectief te belemmeren, waardoor de jeugdwerkdiscussie al honderd jaar lang in haar eigen staart bijt. De auteur houdt een pleidooi voor verruimend onderzoek in en met de jeugdwerkpraktijk. In het tweede deel van dit boek wordt daar concreet werk van gemaakt.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001049411