Constructief sanctioneren van jeugddelinquenten

Type:
boek
Titel:
Constructief sanctioneren van jeugddelinquenten
Auteur:
Eliaerts, Christian
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : VUBpress, 2002
Paginering:
293 p.
Plaatsnummer:
GKG.KJK1542 ELIA 2002 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
SJS.BOEK.397.13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9054873167
Onderwerp:
Alternatieve straffen Jeugdcriminaliteit
Jeugdsanctierecht Belgiƫ
Sociale agogiek Jeugdbescherming en kinderrechten
Samenvatting:
Samenvatting:De wijze van reageren op jeugddelinquentie staat de laatste jaren volopter discussie. De traditionele maatregelen van de wet op dejeugdbescherming van 1965 voldoen niet meer. Sinds het midden van dejaren tachtig experimenteert men met "alternatieve sancties", waarbij deverantwoordelijkheid en de betrokkenheid van de jongere centraal staan.Gemeenschapsdiensten, leerprojecten en sociale vaardigheidstrainingenworden beschouwd als "constructieve sancties" omdat zij, naast hetsanctionerend karakter, ook een positieve pedagogische invloed kunnenuitoefenen op de jeugdige delinquent. De laatste jaren wordt constructiefsanctioneren ook ingevuld als een actieve bijdrage van de dader tot hetherstel van de schade ten aanzien van de maatschappij, al dan nietgekoppeld aan een herstelinspanning ten bate van het slachtoffer. In 1995werd te Brussel de dienst BAS! opgericht (Begeleidingsdienst AlternatieveSancties voor minderjarigen). Na vijf jaar werking wordt in dit boekverslag uitgebracht over de praktijk van de experimenten, maar ook overde inhoudelijke discussies die rond meerdere knelpunten gevoerd werden.De vakgroep criminologie van de VUB was van meet af aan betrokken bij ditinitiatief en heeft ook onderzoek verricht naar de toepassing van dealternatieve sancties. De experimenten worden daarbij in het breder kadervan de rechtspositie van kinderen en het debat over de hervorming van dewet op de jeugdbescherming geplaatst.Deze studie richt zich tot begeleidingsdiensten voor jongeren, socialediensten van de jeugdrechtbank, parketmagistraten, jeugdrechters,onderzoekers, studenten aan de hogescholen en universiteiten en totbeleidsverantwoordelijken.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001214894