Van vraag tot tekst : praktische leidraad voor literatuurverslagen

Type:
boek
Titel:
Van vraag tot tekst : praktische leidraad voor literatuurverslagen
Auteur:
Raedts, Mariet; Masui, Chris
Jaar:
2007
URL:
http://www.acco.be (Howest) Inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2007
Paginering:
76 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.NEDERLANDS 844.4 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SQR.499.5 RAED 07 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9033462656
9789033462658
Onderwerp:
Bibliografische referenties
Bronverwijzingen
Literatuuronderzoek
Onderzoeksrapporten
Scripties
Wetenschappelijke rapporten
Samenvatting:
In het hoger onderwijs is het maken van een literatuurverslag een veel voorkomende taak. Vrijwel elk eindwerk of elke masterproef bevat een hoofdstuk waarin een overzicht wordt gegeven van de geraadpleegde (wetenschappelijke) teksten. Daarnaast maken literatuurverslagen vaak het voorwerp uit van een paper of werkstuk voor diverse opleidingsonderdelen. Het schrijven van een literatuurverslag of een research review veronderstelt een hele reeks competenties. In dit boek ligt de klemtoon op het rapporteringsaspect. We leggen uit hoe men de geselecteerde bronteksten kan weergeven in literatuurnota`s, hoe men op basis van deze nota`s een schema kan opstellen voor het lieteratuurverslag en hoe men de uiteindelijke tekst van het verslag vorm kan geven. Ook het refereren in de tekst zelf en het opstellen van een referentielijst komen aan bod. Dit alles wordt stap voor stap verduidelijkt aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001214921