Arduin - Ontmantelen van de instituutszorg : emancipatie en zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking

Type:
boek
Titel:
Arduin - Ontmantelen van de instituutszorg : emancipatie en zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking
Auteur:
van Loon, Jos
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven / Apeldoorn : Garant, 2002
Paginering:
175 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9044111329
Onderwerp:
Begeleid wonen Mentaal gehandicapten
Mentaal gehandicapten Hulpverlening
Orthopedagogiek Geestelijke gezondheidszorg
Orthopedagogiek Mentale stoornissen
Samenvatting:
In Arduin, een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland, is er voor gekozen de emancipatie en zelfbepaling van de mens met een verstandelijke beperking met nadruk als belangrijkste uitgangspunt te nemen in de opzet om te komen tot een zo goed mogelijke kwaliteit van bestaan van de cliënten. De werking van de organisatie dient zich hieraan aan te passen en maakt bijgevolg een ontwikkeling door van "een totaal zorgverleningsaanbod doen" naar "die ondersteuning bieden die de cliënt wenst". In Arduin is hieraan als consequentie verbonden dat de instituutszorg ontmanteld moest worden, wat inmiddels gebeurde. In dit boek worden achtergronden en ontwikkelingen in visie geschetst die een rol spelen bij de veranderingen in het denken over de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. Dan wordt beschreven hoe in Arduin keuzes zijn gemaakt met de bedoeling dit denken in de praktijk te brengen. De focus ligt hierbij op zelfbepaling, persoonlijke ontplooiing en inclusie als de meest wezenlijke elementen in kwaliteit van bestaan. Tenslotte komen cliënten aan het woord over hun ervaringen met en beleving van de veranderingen binnen Arduin en hun leven., Inhoudsopgave : Emancipatie en bewustwording -Paradigmaverschuiving -Opvattingen over de aard van verstandelijke handicap -DeïnstitutionisatieKwaliteit van bestaan -Inclusie -Van zorg naar ondersteuning -Kwaliteit van bestaan en problematisch gedrag -Wonen -Dagbesteding -Nieuwe visie -Praktijk van de persoonlijke ontplooiing -Ouders en familie in het ondersteuningsmodel Cliënten aan het woord.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001221898