De bijzondere jeugdzorg als opvoeder.

Type:
boek
Titel:
De bijzondere jeugdzorg als opvoeder.
Auteur:
Roose, Rudi
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : Academia press, 2006
Paginering:
374 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789038210254
Onderwerp:
Jeugdzorg Vlaanderen
Jeugdzorg
Samenvatting:
Actueel wordt de bijzondere jeugdzorg hervormd naar een integrale jeugdhulpverlening, waarin de verschillende sectoren die op jeugdzorg betrokken zijn beter op elkaar moeten worden afgestemd, om tot een meer vraaggerichte zorg te komen. Deze ontwikkeling wordt overwegend gezien als een vooruitgangsbeweging naar een meer emancipatorische jeugdzorg. In dit boek worden de grondconcepten van deze ontwikkeling en van de bijzondere jeugdzorg zowel in de praktijk als maatschappelijk en historisch geanalyseerd. De auteur komt tot de vaststelling dat de ontwikkeling naar een integrale jeugdhulp niet enkel kan gelezen worden als een vernieuwing, maar ook als een voortzetting van de krachtlijnen die de bijzondere jeugdzorg reeds kenmerken sinds de eerste wet op de kinderbescherming van 1912. Een steeds uitgebreidere preventienotie staat daarbij centraal, waarbij preventie niet enkel wordt gezien als het voorkomen van problemen, maar ook steeds meer als het voorkomen van 'bijzondere' hulpverlening. De bijzondere jeugdzorg komt daarbij eerder als een defensieve dan als een emancipatorische opvoeder naar voor, waarbij de nadruk in het debat over de bijzondere jeugdzorg ligt op het organisatorisch sturen van de hulpverlening eerder dan op de betekenis ervan voor de betrokken kinderen en ouders.Deze studie wil inzicht bieden in de steeds terugkerende dynamiek van een 'falende' jeugdzorg door stil te staan bij zowel de ontwikkelingen inzake overheidsbeleid als de rol van de hulpverlening zelf.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001223390