Creatief ondernemen

Type:
boek
Titel:
Creatief ondernemen
Auteur:
Verrue, Johan; Huysman, Joke
Jaar:
2007
URL:
http://www.acco.be (Howest) Inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2007
Paginering:
163p.: ill.
Plaatsnummer:
GKG.LWB.658.51 VERR 07 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
SJS.BOEK.360.8.VERR.07 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SQR.366.4 VERR 07 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9789033465994
Onderwerp:
Ondernemen
Ondernemingsstrategie
Samenvatting:
In dit boek wordt het ondernemingsplan levendig gemaakt aan de hand van tien concrete cases. Er is gekozen voor een laagdrempelige benadering, zodat ook niet-economisch gevormde aspirant-ondernemers er echt iets aan hebben.Er wordt veel aandacht besteed aan creativiteit, zowel bij de totstandkoming van productideen als doorheen het businessplan. Bovendien komen enkele communicatieve vaardigheden aan bod die voor de toekomstige ondernemer van grote betekenis kunnen zijn. Immers, het plan zal aan externe financiers moeten worden voorgelegd, gepresenteerd en verdedigd.Alle productideen zijn initieel door studenten tweede bachelor handelswetenschappen en derde bachelor industrile wetenschappen van de Hogeschool Gent geconstrueerd en uitgewerkt tot een ondernemingsplan. Zij werden daarbij intensief gecoacht door docenten en ervaren ondernemers. Aan de plannen zijn achteraf nogal wat suggesties en creatieve oplossingen toegevoegd. Met dit boek stellen verschillende auteurs zich tot doel de, Opbouw van een ondernemingsplan levendig te maken aan de hand van tien concrete cases. Het boek bevat drie grote delen. In het eerste deel komen creativiteitsbevorderende technieken aan bod. Creativiteit is immers noodzakelijk in alle fazen van het productidee tot na de start van de onderneming. In het tweede deel leggen de auteurs de opbouw van het ondernemingsplan gedetailleerd uit. Om dit deel niet te theoretisch te maken, hanteren de auteurs tien cases om belangrijke aspecten van het ondernemingsplan te concretiseren. Komen achtereenvolgens aan bod: productidee, omgevingsanalyses, swot, marketingstrategie, organisatie van de onderneming en financieel plan. In het derde deel komen enkele communicatievaardigheden aan bod die inherent verbonden zijn aan de realisatie van een ondernemingsplan, nl. schriftelijke rapporteren, efficint vergaderen en boeiend presenteren. Elk deel wordt ingeleid met een aantal vragen die de ondernemer zich kan stellen. Tevens worden de antwoorden op die vragen, Toegelicht met en aangevuld door de cases. Het originele van dit boek is dat alle productideen ontwikkeld en uitgewerkt zijn tot een ondernemingsplan door studenten van de Hogeschool Gent, die bijgestaan werden door coaches uit het bedrijfsleven, zodat het realiteitsgehalte toenam. Om het leereffect te vergroten behielden de auteurs sommige tekortkomingen uit de oorspronkelijke plannen om ze te kunnen becommentariren. Het boek kan studenten en mensen die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor innovatie prikkelen. Door de heldere stijl, de boeiende ideen en het vermijden van al te specialistisch jargon komen ook niet-economisch gevormde lezers aan hun trekken.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001243102