Verscheiden maar toch één : reflecties over de interculturele vorming van jongeren

Type:
boek
Titel:
Verscheiden maar toch één : reflecties over de interculturele vorming van jongeren
Auteur:
Bank, Frank
Jaar:
2005
Taal:
Frans
Uitgever:
Gent : Academia press, 2005
Paginering:
II, 116 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9038207425
Onderwerp:
Intercultureel onderwijs
Sociale agogiek Jeugdwerk- en beleid
Samenvatting:
Dit boek handelt over de levensbeschouwelijke vorming van jongeren in een interculturele context. Er wordt in dit boek op algemene vragen een antwoord gezocht: Hoe beïnvloeden normen en waarden van andere culturen het leven van elk van ons? Hoe gaan we met elkaar om en is er daarbij sprake van echt samenleven? Vele vragen spitsen zich toe op de school. Wat zou de school moeten doen om de interculturele relatie en dialoog te bevorderen? Is de school wel voldoende actief op intercultureel gebied? Langs welke ervaringen, die min of meer op school te organiseren zijn, komen jongeren tot een eigen levensbeschouwing? Geeft de school veilige kansen aan jongeren om tot een eigen verhaal te komen met respect voor het verschil tussen leerlingen? Wat kan de school doen opdat alle leerlingen zich er 'thuis' voelen? Is het waar dat jongeren anno 2005 het 'leven in deze multiculturele wereld' anders ervaren dan ouderen? Is het mogelijk dat zij een adequater antwoord geven op de uitdagingen van levensbeschouwelijke en interculturele aard? Zijn zij vaardiger in de constructieve dialoog en de actieve verdraagzaamheid met en ten opzichte van anderen? Deze stelling impliceert dat in dit boek de scholieren zelf ook aan het woord komen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001250684