Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen : een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling

Type:
boek
Titel:
Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen : een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling
Auteur:
De Wilde, Joke; Soyez, Veerle; Vandevelde, Stijn
Jaar:
2007
Taal:
Meerdere talen
Uitgever:
Gent : Academia press, 2007
Paginering:
X, 199 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.614.73 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789038210841
Onderwerp:
Drugs België
Gevangenissen
Samenvatting:
Het samen voorkomen van middelenmisbruik en een andere majeure psychiatrische stoornis - zoals bvb. depressie of angststoornissen - is een complex probleem. De finaliteit van het onderzoek richtte zich op het ontwikkelen van een aangepaste assessment-methodiek voor de screening van psychiatrische stoornissen en middelenmisbruik bij nieuw aangemelde gedetineerden in alle Belgische gevangenissen. Een tweede belangrijke doelstelling richtte zich op het exploreren van de bestaande wetenschappelijke literatuur. Tevens werd hierbij ook aandacht geschonken aan het exploreren en beschrijven van een aantal buitenlandse voorbeelden van 'good practices'. Hierop verderbouwend behelst de derde doelstelling het in kaart brengen en verdiepen van de 'settingspecifieke randvoorwaarden' (bvb. beroepsgeheim, juridisch kader, veiligheidsaspecten, etc.) en de financiële en organisatorische implicaties voor de voorgestelde procedure. Vierde en laatste doelstelling beoogde dan het daadwerkelijk ontwikkelen, evalueren en bijsturen van een aangepaste assessment-methodiek. Om de ontwikkelde methodiek ten volle te toetsen werd een pilootstudie uitgevoerd in telkens twee gevangenissen en twee instellingen voor sociaal verweer in Vlaanderen en Wallonië; een beperkte geselecteerde steekproef van 91 nieuw aangemelde gedetineerden werd bevraagd.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001310363