Ethisch(e) zorgen : filosofie en ethiek van de zorg en de hulpverlening

Type:
boek
Titel:
Ethisch(e) zorgen : filosofie en ethiek van de zorg en de hulpverlening
Auteur:
Coene, Gily; Raes, Koen
Jaar:
2009
URL:
http://www.academiapress.be/downloads/dl/file/id/1010/9789038213835_pdf.pdf (Howest) Bekijk hier de inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : Academia press, 2009
Paginering:
IV, 233 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.603.1 COEN 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789038213835
Onderwerp:
Gezondheidszorg Ethiek
Hulpverlening Beroepsethiek
Samenvatting:
De dagen dat 'mijnheer doktoor' het voor het zeggen had, liggen al even achter ons: patiënten worden steeds mondiger en komen steeds vaker voor hun rechten op. Is het echter wel zo verstandig om op elke vraag van een patiënt in te gaan? En waar ligt de grens tussen wens en gril? In Ethisch(e) zorgen: filosofie en ethiek van de zorg en hulpverlening trachten de aan de Gentse universiteit verbonden Koen Raes en Gily Coene een algemeen denkkader te creëren waarmee zorgverleners aan de slag kunnen gaan. Hoewel zeker ook meer praktijkgebonden thema's aan bod komen, blijft het overkoepelende kader toch binnen een algemener niveau. Dat dit niet tot een steriel of abstract betoog leidt, is te danken aan de invalshoek die de auteurs gekozen hebben. Coene en Raes koppelen hun ideeën en uiteenzettingen immers aan voorbeelden uit de praktijk van de zorgverlener, die minder behoefte heeft aan een ethische reflectie die los staat van zijn leef- of werkwereld. In de eerste twee hoofdstukken wordt een theoretische basis gelegd. Vervolgens wordt gefocust op steeds kleiner wordende toepassingsgebieden. Zo krijgen we in het tweede deel nog een uitdieping van kernbegrippen als 'solidariteit' en 'welzijnsnoden', terwijl het laatste deel concreet ingaat op vragen rond o.m. patiëntenrechten en euthanasie. In de verschillende hoofdstukken en delen hanteren de auteurs eenzelfde tactiek, waarbij men aan de vraag- en probleemstellingen, de visies en de antwoorden hierop niet meteen een expliciet waardeoordeel koppelt. Coene en Raes mogen dan wel duidelijk een voorkeur hebben, dat belet hen niet om alle aangereikte materiaal kritisch te bekijken en de mogelijke voor- en nadelen af te wegen. De belangrijkste kritiek is dat dit een relatief specialistisch boek is, althans in de zin dat dit werk zich in de eerste plaats richt tot wie actief is binnen de zorg- en hulpverlening. De opbouw verraadt bovendien dat het boek vooral voor studenten is bedoeld. (...)
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001317574