Het mondiale uitzendkantoor : waardig werk in tijden van globalisering en crisis.

Type:
boek
Titel:
Het mondiale uitzendkantoor : waardig werk in tijden van globalisering en crisis.
Auteur:
Barrez, Dirk; Vandaele, John
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Berchem : EPO, 2009
Nota:
Deel I. Ten geleide: van nu en vroeger
Deel II. De werkende mens in tijden van globalisering
Deel III. De weg naar waardig werk: aanzetten en ambities
PS05.C.4036 Schenking Doom, Ruddy [2015]
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.344.2 BARR 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789064450006
Onderwerp:
Economics Moral and ethical aspects
Globalization Economic aspects
Neoliberalism
Social responsibility of business
Globalisering en arbeidsomstandigheden
Economie Globalisering
Economische crisis
Samenvatting:
Kritische analyse van de huidige gemondialiseerde economie vanuit het perspectief van de werknemer, met een pleidooi voor een sociale, ecologisch verantwoorde en democratische economie., Dat de globalisering onze wereld ingrijpend heeft veranderd, staat buiten kijf, maar of de balans van deze evolutie nu in positieve dan wel negatieve richting overhelt, is nog steeds stof voor verhitte debatten. Voorstanders wijzen graag op de Noord-Zuidkloof die (in relatieve termen) een beetje is verkleind: hét bewijs, zo stellen ze, dat de globalisering mensen meer individuele keuzevrijheid en initiatiefruimte laat, en dat ze zo meer kansen hebben gekregen om hun eigen toekomst te scheppen in deze 'platte' wereld. Anderen staan staan dan weer argwanend tegenover dergelijke eenzijdige succesverhalen. Dirk Barrez en John Vandaele, allebei journalisten, behoren tot deze laatste groep. (...) In Het mondiale uitzendkantoor gaan ze dieper in op het afnemende belang van de arbeid t.o.v. het kapitaal, wat concreet betekent dat lonen en vergoedingen uit arbeid van zelfstandigen een kleiner deel van het BNP uitmaken, terwijl inkomsten uit vermogen relatief toenemen. Dit boek wil de globalisering dan ook vnl. bekijken vanuit het standpunt van werkende mensen, de "speelblokjes op het mondiale speelbord". De financiële crisis en de enorme ecologische problemen zijn volgens hen dan ook een aansporing om een andere economie op te bouwen, één die sociaal, ecologisch én democratisch is. De auteurs, gesteund door een aantal vakbonden en ngo's, onderschrijven in dit kader de 'Waardig Werk'-agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie. (...) Een van de grootste verdiensten van dit boek ? dat een complexe materie vat in een zeer bevattelijke taal en zo overbrengt bij een groot publiek ? is dan ook dat het door veelvuldig terug te koppelen naar de realiteit in Noord en Zuid, het gezicht wil tonen van de massa die verscholen zit achter amorfe begrippen als 'delokalisatie', 'outsourcing', en de algemene fragmentatie van onze arbeid., Het boek is echter vooral een mooi pleidooi voor het nieuwe sociaal-ecologisch pact dat volgens de auteurs noodzakelijk is om uit deze doodlopende straat te ontsnappen. [Steven Van Bockstael] Copyright (c) Vlabin-VBC, 2009.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001330983