De stad in de wijk : gebiedsgericht werken in Vlaamse steden en gemeenten

Type:
boek
Titel:
De stad in de wijk : gebiedsgericht werken in Vlaamse steden en gemeenten
Auteur:
Kenniscentrum Vlaamse steden; De Rynck, Filip; Bosmans, Dietmar; Dezeure, Karolien
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Politeia, 2008
Paginering:
190 p.: ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.498 RYNC 08 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9781565924796
Onderwerp:
Amphibian culture
Amphibians Conservation
Architecture, Modern
Brazilian literature
Captive amphibians
Captive reptiles
Chapbooks, Brazilian
Electronic mail systems
Human rights workers
Internet programming
Reptile culture
Reptiles Conservation
Space and time
Women human rights workers
Stedelijke gebieden Algemeen
Samenvatting:
Het 'gebiedsgericht werken' is de laatste jaren erg populair geworden. In vele Vlaamse steden en gemeenten zien we buurt- en wijkwerkers, wijkcentra, dienstencentra, wijkplannen en stadsprojecten waarbij de wijk wordt betrokken. Deze golf van initiatieven leidt tot een veelsoortige praktijk en ook tot veel gemeenschappelijke vragen. Het plaatst politici en ambtenaren op de brug tussen burger en bestuur, en het evenwicht tussen beide houden is soms lastig. Gebieden verschillen onderling sterk zodat beleid op maat nodig is. Dat stelt de organisatie van lokale besturen op de proef. Het betekent omgaan met burgerinitiatief. Maar hoe dan: afstand houden als bestuur, initiatieven overnemen of burgerinitiatief met wijkbudgetten ondersteunen? Gebiedsgericht werken betekent afstemming binnen de stad, tussen stad en OCMW maar ook met de sociale huisvestingsmaatschappijen, met vele private organisaties, en met andere publieke diensten. Maar diensten zijn vaak elk apart in de wijk actief met een eigen, Logica die niet altijd spoort met de logica van burgers. Gebiedswerking betekent op het vlak van management inzet van bekwaam personeel dat flexibel kan opereren: dat zet bureaucratische gewoontes onder druk. Om al die redenen is gebiedsgericht werken een nuttig maar ook een problematisch instrument, Inhoudsopgave : Hoofdstuk 1 : Gebiedswerking in steden. Een kader voor beleid en praktijk Hoofdstuk 2 : De betekenis van wijkwerking : vergelijken met en leren van Nederland Hoofdstuk 3 : Wijkmanagement als instrument voor een stadsbrede gebiedsgerichte werking Hoofdstuk 4 : Buurtwerking ter ondersteuning van gebiedsgerichte werking en sociale cohesie : een taak voor de stadsbesturen? Hoofdstuk 5 : Gebiedsgerichte werking binnen de Vlaamse OCMW's: ervaringen, opportuniteiten en knelpunten Hoofdstuk 6 : Werken met wijkoverleg en wijkplanning : de aanpak van Gent en Antwerpen vergeleken Hoofdstuk 7 : Participatie op wijkniveau : hefboom voor democratische vernieuwing? Hoofdstuk 8 : Het WIJK UP-laboratorium, In Brugge. Van een ad hoc project tot een duurzaam buurtcultuurbeleid? Hoofdstuk 9 : Management van gebiedswerking
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001354983