De sociaal-pedagogische betekenis van de woonomgeving voor kinderen.

Type:
boek
Titel:
De sociaal-pedagogische betekenis van de woonomgeving voor kinderen.
Auteur:
De Visscher, Sven
Jaar:
2008
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : Academia Press, 2008
Paginering:
XIII, 405 p.
Nota:
Dit boek is een bewerking van het doctoraatproefschrift van Sven de Visscher
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.303.82 VISS 08 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789038213224
Onderwerp:
Kinderen en wonen
Pedagogie
Sociale agogiek Jeugdwerk- en beleid
Samenvatting:
Deze studie gaat in op de vraag welke betekenis de woonomgeving heeft in het socialisatieverloop van kinderen. De woonomgeving wordt benaderd als een feitelijk socialisatiekader dat mee vorm geeft aan het burgerschap van kinderen en als de ruimtelijke weergave van sociale praktijken, relaties en machtsverhoudingen in de samenleving. De woonomgeving wordt geanalyseerd aan de hand van een case study in drie contrasterende stedelijke woonomgevingen: Nieuw Gent, Steenakker en Sint-Pieters-Buiten (Gent). Hiervoor worden van elke woonomgeving een sociaal-ruimtelijke kaart (op basis van historisch bronnenonderzoek), een mentale kaart (op basis van mondelinge geschiedenissen met volwassenen die als kind zijn opgegroeid in het onderzoeksgebied) en personal map (op basis van door kinderen genomen foto's over hun feitelijke aanwezigheid in de woonomgeving) opgesteld. De verschillende patronen in de feitelijke aanwezigheid van kinderen in de woonomgeving worden bepaald door de specifieke interacties, Tussen de gebouwde, de gedeelde en de geleefde woonomgeving. Een gemeenschappelijke lijn die in elke case zit, is dat in de contructie van de woonomgeving bepaalde opvattingen over de publieke sfeer zijn verwerkt, dat bewoners zich deze contructie op een bepaalde manier hebben eigen gemaakt, en dat kinderen zich op een eigen manier verhouden tegenover deze contructie en zich hun woonomgeving op uiteenlopende manieren toe-eigenen, Inhoudsopgave : DEEL 1 DE WOONOMGEVING ALS SOCIAAL-PEDAGOGISCHE THEMATIEK Hoofdstuk 1 - Probleemstelling Hoofdstuk 2 - De 'goede' woonomgeving van kinderen Hoofdstuk 3 - De goede woonomgeving: welke opvoeding ten aanzien van welk kind? Hoofdstuk 4 - Van wenselijkheid naar werkelijkheid: burgerschap als invalshoek DEEL 2 DE SOCIAAL-PEDAGOGISCHE BETEKENIS VAN DE WOONOMGEVING - EMPIRISCH ONDERZOEK Hoofdstuk 5 - Methodologische inleiding Hoofdstuk 6 - De gebouwde woonomgeving Hoofdstuk 7 - De gedeelde woonomgeving Hoofdstuk 8 - De geleefde woonomgeving Hoofdstuk 9 - Besluit.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001360815