Actief in de digitale leeromgeving : didactische scenario's voor een innoverende praktijk

Type:
boek
Titel:
Actief in de digitale leeromgeving : didactische scenario's voor een innoverende praktijk
Auteur:
Dewulf, Lore; Janssens, Anik
Jaar:
2010
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Plantyn, 2010
Paginering:
176 p.:ill.
Nota:
Verschenen als cahier bij de losbladige publicatie Schoolleiding en - begeleiding 2.
Aflevering 23 van ICT en onderwijsvernieuwing.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.454.52 DEWU 10 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789030103868
9789030104773
Onderwerp:
Digitale didactiek
Elektronische leeromgeving
ICT Onderwijs
Pedagogiek en onderwijskunde Onderwijstechnologie
Samenvatting:
In het boek Actief in de digitale leeromgeving maakt u aan de hand van tien uitgewerkte didactische scenario?s kennis met de vele mogelijkheden van de digitale leeromgeving. U krijgt de kans om de troeven ervan te benutten als een meerwaarde binnen de eigen didactische praktijk. Actief in de digitale leeromgeving bestaat uit twee delen. - In het eerste deel wordt een theoretisch kader geschetst van de didactiek die ten grondslag ligt aan de digitale leeromgeving. Dit referentiekader kent een praktijkgerichte inslag en vormde de basis voor het uitwerken van de didactische scenario?s van het tweede deel. - Deze scenario's bevatten concrete stappenplannen waarin de verschillende componenten van het didactisch handelen uitgebreid worden toegelicht. Dankzij de niet-opleidingsgebonden uitwerking van de scenario?s krijgt dit handboek ruime toepassingsmogelijkheden., Inhoudsopgave : DEEL 1 : Pragmatisch referentiekader 1. Inleiding 2. Onderwijsvisie 3. Model van een krachtige leeromgeving 4. Literatuur DEEL 2 : Praktische scenario's 1. Opvolgen van individuele en groepsopdrachten met een portfolio 2. Activerende en authentieke leeractiviteiten in afstandsonderwijs online ondersteunen 3. Jaaroverschrijdende stagebegeleiding via elektronisch portfolio 4. Discussiefora en wiki's als communicatiekanalen bij groepswerk 5. Flexibele (online)begeleiding voor, tijdens en na laboratoriumsessies 6. Hulp op maat bij taalportfolio met individueel leermateriaal 7. Ondersteunen van projectwerk met een authentieke open ontwerpopdracht in heterogene teams 8. Vraaggestuurde coaching van zelfstudie door discussiefora en chatsessies 9. Activerende (groeps)opdrachten in de discussieruimte voor kritische en diepgaande verwerking van leerinhouden 10. Begeleiden van multidisciplinaire en open groepsopdrachten in projectwerk
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001385191