Betaling van kinderbijslag voor werknemers - gewaarborgde gezinsbijslag.

Type:
boek
Titel:
Betaling van kinderbijslag voor werknemers - gewaarborgde gezinsbijslag.
Auteur:
Serlippens, Mieke
Jaar:
2010
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2010
Paginering:
XVI, 112 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789046528792
Onderwerp:
Gezinsbijslagen Werknemers
Samenvatting:
Dit boek bespreekt achtereenvolgens de verschillende bedragen van kinderbijslag, de betaling van kinderbijslag en de gewaarborgde gezinsbijslag. Eerst en vooral geeft de auteur een overzicht van de verschillende bijslagen, toeslagen en premies die door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers worden uitbetaald en bespreekt uitgebreid de toekenningsvereisten van deze uitkeringen. In een volgend hoofdstuk gaat de auteur dieper in op de aanduiding van de bijslagtrekkende aan wie de kinderbijslag wordt betaald en licht vervolgens de betalingsmodaliteiten toe van het kraamgeld, de adoptiepremie, de bijzondere bijslag voor kinderen geplaatst in een pleeggezin en de kinderbijslag. Daarna gaat zij dieper in op de terugvordering van de gezinsbijslagen. Tot slot worden de verschillende aspecten van het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag besproken. In dit hoofdstuk komen de toekenningsvereisten, de bedragen, de aanvraag, het begin, de duur en het einde van het recht, de betaling en de geschillenregeling van het stelsel aan bod.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001394550