Een theorie van de presentie

Type:
boek
Titel:
Een theorie van de presentie
Auteur:
Baart, Andries
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Den Haag : Lemma, 2006
Paginering:
918 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.3 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9059313216
Onderwerp:
Hulpverlening Methodiek
Presentie
Sociale agogiek Welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening
Samenvatting:
Een wezenlijk ingrediƫnt van hulp die helpt is aandachtige nabijheid, waarin de helper - beroepskracht of niet - zich nauwgezet afstemt op wie zijn bijstand zoekt. Zo eenvoudig als dat klinkt, zo moeilijk is het ook en zo zelden komt het er werkelijk van; maar hoe slechter je eraan toe bent, hoe wenselijker dat dat toch gebeurt. In dit boek worden beroepspraktijken geanalyseerd waarin dat zoeken van nabijheid en afstemming met een ongewone radicaliteit geschiedt. Die aanpak wordt de presentie-benadering genoemd en is hier vooral onderzocht aan de hand van enkele pastores die intensief meeleven met bewoners van achterstandsbuurten. Hoewel deze presentie-benadering in menig opzicht verschilt van wat op dit moment gebruikelijk is in de sector zorg en welzijn, en zelfs pastoraat en raadswerk, belichaamt ze niettemin de eigenlijke intentie ervan. Veel mensgerichte professionals zullen hun (oorspronkelijke) liefde voor hun vak in de geschetste aanpak herkennen. In het verlengde van de analyses en beschrijvingen wordt een presentie-theorie ontwikkeld met voluit aandacht voor zulke vraagstukken als wat het betekent om arm en sociaal overbodig te zijn, hoe men kan aansluiten bij de leefwereld van armen, hoe noodlottigheid en tragiek te hanteren zijn, wat probleemoplossend handelen vermag, welke professionaliteit daarbij past, wat de grondstructuur van een hulpvraag is en hoe men betrokkenheid gestalte geeft. Een rijk boek met een overvloed aan praktische voorbeelden, met kritische beschouwingen en constructieve, methodisch uitgewerkte suggesties voor een alternatief. Een toegankelijk boek dat dicht bij de praktijk van alledag blijft en dat mensgerichte beroepskrachten, van wijkagent, verpleegkundige en opbouwwerker tot pastor, onderwijzer en maatschappelijk werker aangaat., Opzet : praktijktheorie van buurtpastoraat - opzet en uitvoering onderzoek ; Buurtpastoraat : voorgeschiedenis - globaal beeld van zeven jaar oude-wijkenpastoraat - basismodel van werken - werkmodellen - tijdbesteding en bereikte buurtbewoners ; Van exposure naar presentie : exposure als basis van presentie - exposure als gearrangeerde botsingen van drie werelden - supervisorische begeleiding van exposure - in hoeverre is exposure een bekeringsproces van de pastor - einde van exposure als agogische- en spiritualiteitsoefening ; Naar praktijktheorie : armoede en sociale overbodigheid - oude-wijkenpastoraat, case-study naar verschijningsvormen - leefwereldbenadering - betekenis van pastores in beleving van buurtbewoners - kritiek van afstandneming over institutionalisering van hulp, zorg en bijstand ; Theoretische integratie van inzichten : uitwerking presentie-theorie - markt, normativiteit en professionele reflectiviteit
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001413459