Empowerment en maatzorg : een krachtgerichte psychologische kijk op armoede.

Type:
boek
Titel:
Empowerment en maatzorg : een krachtgerichte psychologische kijk op armoede.
Auteur:
Van Regenmortel, Tine
Jaar:
2002
Taal:
Engels
Uitgever:
Leuven : Acco, 2002
Paginering:
211 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.328.9 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9033451549
Onderwerp:
Empowerment
Kansarmen Hulpverlening
Maatzorg
Sociale agogiek Armoedebestrijding en samenlevingsopbouw
Sociale welzijnszorg
Samenvatting:
'Maatzorg', een methodiek voor de begeleiding van personen in maatschappelijk kwetsbare situaties, is ingeburgerd in het welzijnswerk. Met een toenemende aandacht voor participatie van personen die in armoede leven, voor de krachten van hulpvragers en voor structurele belemmeringen bij armoedebestrijding, wordt maatzorg in dit boek verder ingekleurd. Zo wordt maatzorg ingebed in een bredere ecologische visie en aangevuld met het krachtenperspectief en de notie 'psychologisch kapitaal'. 'Empowerment' biedt voor deze ontwikkelingen een fundamentele theoretische onderbouw. Hierbij hoort een omschrijving van armoede die ruimte geeft aan de trots van personen die in armoede leven en die structurele veranderingen aangeeft die nodig zijn om bestaande kloven te dichten. Een armoedebeleid moet zorgen voor de realisatie van deze psychologische en structurele randvoorwaarden opdat personen die in armoede leven hun levenswandel naar eigen behoefte kunnen invullen op eigen maat. Het empowermentparadigma krijgt ruime aandacht in de Angelsaksische literatuur waarbij het als een radicale verandering in de visie op maatschappelijk werk wordt beschouwd. Dit boek vult een hiaat op in de Nederlandstalige literatuur en kan als basis worden gebruikt voor meer fundamentele en ethische discussies ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken. Met maatzorg als praktijkvertaling is deze publicatie niet enkel interessant voor wetenschappers en beleidsverantwoordelijken, maar ook voor praktijkmedewerkers in onder andere OCMW's, centra voor algemeen welzijnswerk, samenlevingsopbouw, sociaal-artistieke projecten, integratiesector, tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven, bijzondere jeugdzorg, thuisbegeleidingsdiensten, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, en voor iedereen die met maatschappelijke kwetsbaarheid geconfronteerd wordt of begaan is., Maatzorgmethodiek - evolutie na publicatie boek maatzorg ; Empowermentparadigma - uitdieping van concepten ; Terugkoppeling : empowerment en onderzoek - empowerment en maatzorg
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001413601