Ik zie, ik zie wat jij niet ziet : collegiale visitatie als hefboom voor schoolontwikkeling

Type:
boek
Titel:
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet : collegiale visitatie als hefboom voor schoolontwikkeling
Auteur:
Cautreels, Paul; Van Petegem, Peter
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Wolters Plantyn, 2006
Paginering:
216 p.:ill.
Nota:
Verschenen als cahier bij de losbladige publicatie Schoolleiding en - begeleiding 2.
Aflevering 13 van Kwaliteitszorg in het onderwijs.
Plaatsnummer:
GKG.LWB.371:658.56 CAUT 06 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
SJS.BOEK.458.1 CAUT 06 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9030189479
9030190043
9789030189473
9789030190042
Onderwerp:
Lerarenopleiding Algemeen
Kwaliteitszorg
Onderwijs
Special issues
Samenvatting:
Dit boek introduceert in Vlaanderen een nieuwe manier om te werken aan integrale kwaliteitszorg: de collegiale visitatie. De voorbije jaren deden veel Vlaamse scholen ervaring op met zelfevaluatie. Het bewustzijn groeit dat de gangbare praktijk van zelfevaluatie nog voor heel wat verbetering vatbaar is. Terwijl zelfevaluatie voor veel scholen nog vaak een doel op zich is, willen de auteurs van dit boek met de collegiale visitatie meer aandacht geven aan de professionele ontwikkeling van leraren en van scholen. Ook de noodzaak om hierbij het kernproces (het leren van de leerling) niet uit het oog te verliezen, wordt sterk benadrukt. Scholen zijn dan ook meer dan ooit op zoek naar werkwijzen die deze nieuwe accenten voldoende tot hun recht laten komen. Bij een collegiale visitatie bezoeken teams van leraren op een systematische en doelgerichte wijze een school en bezorgen ze hun bevindingen in een adviserend rapport aan de school. De ervaringen in het buitenland (Verenigde Staten, Canada, Noorwegen, ?) zijn bemoedigend. In dit boek vindt de lezer niet alleen het theoretische referentiekader maar ook een volledig uitgewerkt scenario voor het verloop van een collegiale visitatie. Daarin komen twee interessante werkwijzen aan bod die los van het volledige scenario door schoolteams toegepast kunnen worden: ?shadowing? en het ?onderzoeken van leerlingenwerk?. Voor schoolteams die verdere stappen willen zetten in hun continue zoektocht naar kwaliteitsverbetering, houdt dit boek de uitdaging in om met deze nieuwe methodiek aan de slag te gaan. Zij kunnen samen met gelijkgezinde scholen het initiatief hiertoe zélf nemen of instappen in een projectaanbod dat uitgaat van ondersteuningsdiensten.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001420775