Empowerment en participatie van kwetsbare burgers : ervaringskennis als kracht.

Type:
boek
Titel:
Empowerment en participatie van kwetsbare burgers : ervaringskennis als kracht.
Auteur:
Van Regenmortel, Tine
Jaar:
2010
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : SWP, cop. 2010
Paginering:
229 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.3 REGE 10 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789088501661
Onderwerp:
Sociale agogiek Bijzondere doelgroepen
Empowerment
Participatie
Armoede
Ervaringsdeskundigen
Samenvatting:
Cliënten in de ggz, mensen in armoede, breekbare ouderen: kwetsbare burgers die vaak niet op een volwaardige manier deel uitmaken van de samenleving. Een kansrijker aanpak om deze mensen volwaardig te laten meedoen in de samenleving gaat uit van empowerment: dit doet een appel aan zelfredzaamheid, daarbij gebruikmakend van ervaringsdeskundigheid van de betrokkenen zelf. De auteurs gaan in deze uitgave in op een veelheid aan thema’s rond achtergronden, uitwerking en processen bij empowerment. De diversiteit aan bijdragen biedt een kleurrijk palet voor hulpverleners, managers van welzijns- en gezondheidsinstellingen, beleidsverantwoordelijken, wetenschappers, docenten en studenten van het hoger sociaal agogisch onderwijs en niet in het minst voor de kwetsbare burgers zelf., 1.Cliëntenparticipatie in de ggz tegen het licht van empowerment : een lange weg in de geschiedenis 2.Hoe scholing in ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan empowerment van mensen met ggz-problematiek en hun naasten 3.Sociaalagogisch onderwijs met empowerment als gemeenschappelijke stam 4.Armoede van binnenuit bekeken : participatie van mensen in armoede in onderzoek en beleid : veerkrachtige processen 5.Tussen veerkracht en onmacht : over collectieve empowerment van armen 6.Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen 7.Steun voor processen van onderop : over beleid en participatie van kwetsbare burgers 8.Kwartiermaken en ervaringsdeskundigheid in maatschappelijke steunsystemen in Eindhoven en de regiogemeenten 9.De kracht van zelfhulpgroepen 10.Kennis persoonlijk maken : cliëntenparticipatie in onderzoek 11.Professionele ondersteuning vanuit het perspectief van kwetsbare ouderen
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001473362