ICT-bestuur voor kleine en middelgrote ondernemingen

Type:
doctoraat
Titel:
ICT-bestuur voor kleine en middelgrote ondernemingen
Auteur:
Devos, Jan; UGent.Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.Vakgroep Technische Bedrijfsvoering.
Jaar:
2011
Taal:
Nederlands
Uitgever:
2011
Paginering:
XVII, 254 p.: ill.
Plaatsnummer:
GKG.LWB.658 DEVO 11 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9789085784715
Samenvatting:
Diss. doct. ingenieurswetenschappen, Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen., Kleine of middelgrote ondernemingen (KMO's) zijn prominent aanwezig niet alleen in ons land, maar ook in Europa en eigenlijk over de gehele wereld. Economisch zijn KMO's te vinden in een zeer breed spectrum van bedrijfssectoren en in tal van nichemarkten. Het aantal KMO's overstijgt bovendien het aantal grote en zeer grote ondernemingen in bijna elk land. KMO's vertegenwoordigen 99% van alle ondernemingen in Europa en stellen ongeveer 75 miljoen mensen te werk. In tegenstelling tot grote bedrijven zijn KMO's veel kwetsbaarder omdat ze over minder middelen beschikken. Ook op gebied van het invoeren en managen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft dit zijn repercussies. Vele ICT projecten gaan vaak roemloos ten einde of overschrijden mateloos het voorziene budget en uitvoeringstijd. IT governance heeft als begrip snel furore gemaakt in grote organisaties die sterk afhankelijk zijn van ICT. Hoewel innovatieve KMO's eveneens zeer sterk afhankelijk zijn ICT, valt echter de afwezigheid van ICT bestuur daar sterk op. In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord, waarom KMO's minder aan ICT bestuur doen en worden er suggesties aangereikt hoe dit kan verbeteren. Als conclusie kan er gesteld worden dat er te weinig aangepaste methoden bestaan die specifiek gericht zijn naar KMO's om ICT bestuur te ondersteunen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001694490