Citeren en refereren : schriftelijke, mondelinge, audiovisuele en elektronische bronnen.

Type:
boek
Titel:
Citeren en refereren : schriftelijke, mondelinge, audiovisuele en elektronische bronnen.
Auteur:
Willockx, Chris
Jaar:
2001
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Garant, 2001
Paginering:
105 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.NEDERLANDS 844.4 WILL 01 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9053507426
Onderwerp:
Citeren
Refereren
Samenvatting:
Deze handleiding licht toe waar je 'bronnen' vindt, hoe je die selecteert en hoe je ze verwerkt. Er is een verschil tussen citeren, parafraseren en samenvatten. Zorgvuldig geeft de auteur aan hoe je respectievelijk voet- en eindnoten maakt of verwijzingen in de tekst zelf opneemt en hoe je een bronnenlijst samenstelt. Het bijzondere aan dit werk is dat het zich niet beperkt tot de 'gemakkelijke' verwijzingen maar ook de specifieke en moeilijke gevallen behandelt en dat niet alleen bij schriftelijke maar ook bij mondelinge, audiovisuele en elektronische bronnen. Onder meer volgende items komen aan bod: boeken, bundels, tijdschriften, rapporten, wetteksten, brochures, kranten, octrooien, patenten, bijsluiters, handleidingen, mondelinge mededelingen, lezingen, films, video's, computerprogramma's, radio- en televisieuitzendingen, cd's, cd-i's, cd-roms, internet, e-mail ... Dank zij een uitgebreid register vindt de gebruiker meteen een oplossing voor zijn probleem. De aangewezen gebruikers zijn studenten die een eindwerk maken en iedereen die teksten schrijft - van welke aard ook - waarin geciteerd of gerefereerd wordt., Inhoudsopgave : Hoofdstuk 1: Informatie verkennen 1 Opzoeken van literatuur 2 Lezen 3 Schriftelijke notities 4 Andere bronnen Hoofdstuk 2: Schriftelijke bronnen: voet- en eindnoten, verwijzingen in de tekst 1 Van citaat tot plagiaat 2 Schriftelijke citaten in voet- en eindnoten 3 Parafrase, samenvatting 4 Andere inhouden van voet- en eindnoten 5 Verwijzingen in de tekst Hoofdstuk 3: Literatuurlijst 1 Verschillende bronnen 2 Indeling van een literatuurlijst Hoofdstuk 4: Mondelinge bronnen 1 Voet- en eindnoten 2 Verwijzingen in de tekst 3 Mondelinge bronnenlijst Hoofdstuk 5: Audiovisuele en elektronische bronnen 1 Voet- en eindnoten 2 Verwijzingen in de tekst 3 Audiovisuele en elektronische bronnenlijst
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001917636