Dagbesteding, meer dan tijdpassering : zoeken naar betekenis.

Type:
boek
Titel:
Dagbesteding, meer dan tijdpassering : zoeken naar betekenis.
Auteur:
van der Born, Jan
Jaar:
2001
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2001
Paginering:
179 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.3 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9031321036
Onderwerp:
Activiteitenbegeleiding Agogische beroepen
Samenvatting:
Dagbesteding, meer dan tijdpassering is de opvolger van De activiteitenbegeleider. Het gaat over methodiek en wel de methodiek van de dagbesteding. Na een inleidend hoofdstuk gaat de auteur in op het begrip dagbesteding en schetst de dagbestedingsituatie en de factoren die bij de invulling van de dagbesteding een rol spelen. Vervolgens gaat hij in op het handelen waarmee mensen vorm geven aan hun dagbestedingsituaties. De intentie die aan dat handelen ten grondslag ligt en de invloed die het heeft op de omgeving. Om te achterhalen hoe mensen hun dagbesteding hebben ingevuld, waarom ze zijn vastgelopen en vooral om de betekenis die dat voor hen heeft te achterhalen, wordt in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan het verhaal. De auteur gaat in op de verschillende soorten verhalen en op de techniek van het vragenstellen. Daarna wordt het begeleidingsproces beschreven en komt het stappenplan aan bod (kennismaking, ordenen van het verhaal, de activiteitgeoriënteerde diagnostiek, de factoren die het probleem veroorzaken en in stand houden). Door middel van een tweekolommenmodel wordt beschreven hoe je de voorwaarden kunt achterhalen waaraan een bij de cliënt passende bestedingssituatie dient te voldoen. Vervolgens wordt samen met de cliënt een bevredigende dagbestedingsituatie gecreëerd. Het boek sluit af met een hoofdstuk over kwaliteitszorg en een hoofdstuk met opdrachten.De uitgangspunten in het boek De activiteitenbegeleider zijn in dit boek niet veranderd. Dit boek stelt echter duidelijker en consequenter het begrip dagbesteding centraal en geeft daar invulling aan.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001919536