Aanpak van fysieke overbelasting

Type:
boek
Titel:
Aanpak van fysieke overbelasting
Auteur:
Hautekiet, Mark
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2002
Paginering:
92 p. : ill.
Plaatsnummer:
ISBN:
9059280563
Onderwerp:
Ergonomie
Tiltechnieken Verpleegkunde
Samenvatting:
Rugklachten, maar ook nek- en schouderklachten zijn regelmatig aanleiding voor afwezigheden bij werknemers in de verzorgingssector. Deze afwezigheid verhoogt op haar beurt de fysieke belasting bij de aanwezige collega's. Het is moeilijk om nieuwe krachten te vinden in de verzorgingssector. Het werk is fysiek zwaar en regelmatig stappen mensen om deze reden uit het beroep. Andere werknemers verkiezen te blijven maar opteren voor een deeltijdse baan. Men kan er niet om heen. Het werk in de verzorgingssector is fysiek zwaar. Het hoort tot de zwaarste beroepen, naast die uit de bouwsector. Nochtans worden in de bouw niet veel lasten van 75 kg getild, in de verzorgingssector gebeurt dit dagelijks ... Tot voor enkele jaren werd in de verzorgingssector vooral aandacht besteed aan de reductie van rugbelasting bij het tillen van patinten. Dat is nu veranderd. Uit bevraging blijkt dat er niet alleen klachten optreden over lage-rugproblemen maar meer en meer over nek-, schouder- en armproblemen., Dat werd onder andere bevestigd door een studie van IKMO in enkele rust- en verzorgingstehuizen in Vlaanderen. Naast het tillen moeten ook andere houdingen die worden aangenomen tijdens het werk, de nodige aandacht krijgen. Langere tijd gebogen staan over een bed (zonder tillen) belast de onderrug aanzienlijk. Dat wordt dikwijls over het hoofd gezien. Deze gegevens tonen aan dat het belangrijk is om op een ergonomisch verantwoorde wijze te werken in de verzorgingssector. Een integrale aanpak is noodzakelijk om duidelijke effecten te zien van de ergonomische interventies. Uit onderzoek blijkt dat instellingen die consequent een ergonomiebeleid voeren, na enkele jaren een duidelijke vermindering van klachten en afwezigheden kennen. Met deze publicatie willen de auteurs dan ook een aanzet geven tot een doelgericht ergonomiebeleid, Inhoudsopgave : 1 Enkele cijfers 2 Uitgangspunten 3 Integrale aanpak 4 Ergonomiecommissie 5 Tilprotocol 6 Referentiepersonen ergonomie 7Opleidingen verzorgenden en verpleegkundigen 8 Hulpmiddelen 9 Aankoopbeleid 10 Meetinstrumenten 11 Thuiszorg
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001919669