Modes in management : een filosofische analyse van populaire organisatietheorieën

Type:
boek
Titel:
Modes in management : een filosofische analyse van populaire organisatietheorieën
Auteur:
ten Bos, René
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : Boom, 2002
Paginering:
281 p.
Plaatsnummer:
SQR.366.4 TENB 02 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9053527761
Onderwerp:
Arbeidsfilosofie
Management
Samenvatting:
Samenvatting:Originele studie over de rol van modes in moderne managementtheorieën.Volgens de filosoof René ten Bos zouden deze modes nog veel modieuzerdienen te worden. Hoe komt het dat managers in organisaties zo gevoeligzijn voor modieuze vormen van kennis over organisaties? Welke rol spelenmanagementgoeroes hierbij? En waarom wordt die kennis eigenlijk geminachtdoor mensen die voorstander zijn van een meer academische,wetenschappelijke bestudering van organisaties? De filosoof René ten Bosneemt stelling tegen de minachting voor mode. Hij beweert dat dewetenschappelijke discussie over organisaties doorgaans veel teutopistisch georiënteerd is en dat het mede daarom geen verwonderinghoeft te wekken dat mensen uit de praktijk eerder warmlopen voor modieuzeen populistische vormen van kennis. Deze verdienen het om serieuzer teworden genomen dan doorgaans het geval is. Dat er modes in het denkenover management bestaan, roept wezenlijke, wijsgerige vragen op overorganisaties en de mensen die er werken. Daarom is het jammer dat demeeste modieuze auteurs over dit onderwerp niet dieper op deze vrageningaan. Een dergelijke bespiegeling zou kunnen leiden tot een kritiek vanmanagementmodes. Volgens Ten Bos zal een dergelijke kritiek echter weinigzinvol zijn als deze vanuit een utopistische invalshoek komt. Hij vindtdat managementmodes nog te zwaar gebukt gaan onder dit utopisme en veelmodieuzer zouden moeten worden. Het boek is geschikt voor studentenbedrijfskunde, organisatiekunde en filosofie (van management enorganisatie), en uitdrukkelijk ook bestemd voor een breed publiek vangeïnteresseerden in de praktijk van management en organisatie.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001919729