Aan de gang : motiveren van vastgelopen jongeren voor werk en scholing.

Type:
boek
Titel:
Aan de gang : motiveren van vastgelopen jongeren voor werk en scholing.
Auteur:
Klomp, Martin; Kloosterman, Paul; Kuijvenhoven, Tirza
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : SWP, 2002
Paginering:
85 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
906665483X
Onderwerp:
Jeugdzorg
Motivatie
Samenvatting:
Samenvatting:MOTIVATIE geldt als een belangrijke voorwaarde voor succes. Succes opschool en in het werk. Ook in hulpverleningssituaties is motivatie eenvoorwaarde voor het slagen van de behandeling. Sommige jongeren lijkennergens toe gemotiveerd. Ze hebben geen zin in school, ook niet in werk.Eigenlijk hebben ze nergens meer zin in. Ze zetten zich af tegen dehulpverlening die ze krijgen. Leerkrachten en hulpverleners kunnen erflink mee onthand zitten. Alles is geprobeerd, maar het lijkt allemaalniet te werken. In veel gevallen verlaat zo'n jongere de school, het werkof de hulpverlening met het predikaat 'ongemotiveerd'.In deze bijdrage wordt een methodiek uitgewerkt voor het motiveren vanjongeren in trajecten voor arbeidstoeleiding. Trajecten voorarbeidstoeleiding vinden plaats vanuit verschillende typen instellingen.Dat kan een onderwijsorganisatie voor kwetsbare jongeren zijn of eenhulpverleningsinstelling. Daarnaast bieden ook reïntegratiebedrijven voorwerkzoekenden dergelijke trajecten aan.Kernthema van deze publicatie is het motiveren van jongeren. Uitvoerigwordt ingegaan op uitgangspunten en methodische principes voorbegeleiders van jongeren met motivatieproblemen, zodat deze jongeren weer'aan de gang' gaan. Ook wordt aandacht besteed aan demotivatieontwikkeling en de achtergrond van motivatieproblematiek.Behalve de werkwijze van de begeleider is de vormgeving van het trajectvan invloed op de motivatie van de jongere. Uiteengezet wordt waaraanzo'n traject dient te voldoen wil het motiverend zijn. Daarbij wordtspeciale aandacht gegeven aan de groep moeilijk motiveerbare jongeren ende voorzieningen die nodig zijn om deze jongeren binnen het traject tehouden.AAN DE GANG is bestemd voor begeleiders van jongeren metmotivatieproblemen, zoals hulpverleners, leerkrachten, werkmeesters entrajectbegeleiders. Daarnaast is het ook bruikbaar voor opleidingen diezich op deze groep jeugdigen richten.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001920796