Kwaliteitszorg in het onderwijs.

Type:
boek
Titel:
Kwaliteitszorg in het onderwijs.
Auteur:
Hendrickx, Veerle; Creemers, Lut; Deketelaere, Gilbert
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Wolters Plantyn, 2002-
Nota:
Losbladig met aanvullingen
Plaatsnummer:
GKG.LWB.371.2 KWAL 02 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
Onderwerp:
Kwaliteitszorg Hoger onderwijs
Kwaliteitszorg Onderwijs
Samenvatting:
Basisscholen gaan samenwerken in scholengemeenschappen om een beter kwaliteitszorgsysteem op te zetten. Secundaire scholen stellen een werkgroep kwaliteitszorg samen. Hogescholen krijgen visitatiecommissies die de kwaliteitszorg bewaken. Het GOK I-decreet maakt zelfevaluatie verplicht. CLB's zijn decretaal verplicht een kwaliteitsplan op te stellen. Kwaliteitszorg wordt een groeiend aandachtspunt op alle onderwijsniveaus. Ook uw school of instelling wil zich daarin bekwamen. Deze publicatie reikt hiervoor visies en materiaal aan. Hoe kan uw school met eigen middelen een kwaliteitszorgsysteem opzetten? Hoe organiseert u zelfevaluatie en borging? Welke instrumenten zijn voorhanden? Zijn er voorbeelden van 'good practice' bij collega's?
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001921156