Chemie plus.

Type:
boek
Titel:
Chemie plus.
Auteur:
Andries, Wilfried; Claeys, Emile; Courtyn, Nicole; Lambers, Peter
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Kapellen : Pelckmans, 2002-
Nota:
Bij de handleiding hoort een CD-rom
Plaatsnummer:
Onderwerp:
Chemie
Samenvatting:
Samenvatting:Chemie Plus is een hedendaagse benadering van de leerstof die nauwaansluit bij de richtlijnen van het leerplan en de eindtermen. De zeeroverzichtelijke presentatie van het leerboek en de functionelevierkleurendruk bevorderen in ruime mate het leren leren.Maatschappelijke contexten krijgen bijzondere aandacht en aantrekkelijkepractica zijn gepast tussengevoegd. Een selectie opdrachten en deformulering van de beoogde leerdoelen helpen de leerling bijzelfevaluatie. Belangrijke referentiekaders zijn makkelijk toegankelijken altijd bij de hand.Voor de wetenschappelijke studierichtingen biedt een apart practicumboekde nodige ondersteuning: proeven, ict-opdrachten en zelfstandig werkbrengen de nodige wetenschappelijke werkattitudes aan.De didactische cd-rom (voor individueel gebruik door de leerling) en dewebsite zorgen voor ict-ondersteuning bij de leerstof. De didactischehandleiding geeft de leerkracht de nodige ruggensteun bij het didactischproces.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001923532